Europa stopt het geld in het project BE-REEL (Belgium Renovates for Energy Efficient Living), dat in Vlaanderen in het Renovatiepact is geconcretiseerd. Dat pact heeft tot doel alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken. Tegen 2050 zou elke bestaande woning even zuinig moeten zijn als een nieuwbouw. Het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, wordt tegen 2019 omgevormd tot een EPC+ met een pak meer informatie en woningen krijgen, net als elektroapparaten, een energielabel.

'Belgische woningen gebruiken nog steeds 70 procent meer energie dan het Europese gemiddelde', stelt de Commissie vast. 'In beide landsdelen zijn de woningen oud, met een lage energiezuinigheid en lage standaarden voor comfort, gezondheid en veiligheid. Er moet meer samenwerking komen tussen de regio's en tussen de overheid en andere belanghebbenden. Een renovatie van het woningpatrimonium is cruciaal om de Belgische klimaatdoelen te halen.'

Europa stopt het geld in het project BE-REEL (Belgium Renovates for Energy Efficient Living), dat in Vlaanderen in het Renovatiepact is geconcretiseerd. Dat pact heeft tot doel alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken. Tegen 2050 zou elke bestaande woning even zuinig moeten zijn als een nieuwbouw. Het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, wordt tegen 2019 omgevormd tot een EPC+ met een pak meer informatie en woningen krijgen, net als elektroapparaten, een energielabel.'Belgische woningen gebruiken nog steeds 70 procent meer energie dan het Europese gemiddelde', stelt de Commissie vast. 'In beide landsdelen zijn de woningen oud, met een lage energiezuinigheid en lage standaarden voor comfort, gezondheid en veiligheid. Er moet meer samenwerking komen tussen de regio's en tussen de overheid en andere belanghebbenden. Een renovatie van het woningpatrimonium is cruciaal om de Belgische klimaatdoelen te halen.'