Van de 88 weigeringen met een ongeldige reden werden er 33 overgemaakt aan de RVA voor een eventuele sanctie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Linda Vissers (Vlaams Belang).

De VDAB beschouwt als geldige reden om niet in te gaan op het verzoek om een opleiding Nederlands te volgen: het feit dat men aan het werk is, een zelfstandige activiteit gestart is of medisch ongeschikt is.

Naast de beslissing van de VDAB om een dossier over te maken aan de RVA kan deze instantie ook zelf actie ondernemen. Het volgen of weigeren van een opleiding - al dan niet met een geldige reden - is immers opgenomen in de automatische gegevensuitwisseling met de RVA.

Van de 88 weigeringen met een ongeldige reden werden er 33 overgemaakt aan de RVA voor een eventuele sanctie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Linda Vissers (Vlaams Belang). De VDAB beschouwt als geldige reden om niet in te gaan op het verzoek om een opleiding Nederlands te volgen: het feit dat men aan het werk is, een zelfstandige activiteit gestart is of medisch ongeschikt is. Naast de beslissing van de VDAB om een dossier over te maken aan de RVA kan deze instantie ook zelf actie ondernemen. Het volgen of weigeren van een opleiding - al dan niet met een geldige reden - is immers opgenomen in de automatische gegevensuitwisseling met de RVA.