De onderzoekers pleiten voor een geïntegreerde samenwerking tussen VDAB en OCMW vanaf de intake van een werkzoekende of leefloner.

De stad Antwerpen telde op 31 januari 2009 31.693 werkzoekenden, waarvan 14.826 langdurig werkloos en potentieel moeilijk te activeren. Volgens het HIVA kampte 25 procent van deze moeilijk activeerbare groep, of 11 procent van de totale populatie, met belemmeringen die een nieuwe job in de weg staan. Vaak gaat het om problemen van medische aard. Voor hen lijkt de weg naar de gewone arbeidsmarkt niet haalbaar. Het HIVA pleit toch ook hier voor een sociale activering via vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Wat de leefloners betreft - Antwerpen telde er op 31 januari 2009 4.599 - zijn de kansen op regulier werk bij 1.628 of 35 procent zo goed als onbestaande. Het HIVA pleit ook hier voor een vorm van sociale activering, waarbij de leefloner opnieuw geïntegreerd wordt in de maatschappij door onbezoldigde activiteiten of persoonlijke netwerkvorming.

Verrassend is verder dat 1.333 of 29 procent onmiddellijk activeerbaar is. Zij kennen voldoende Nederlands en hebben geen geregistreerde drempels om een job te vinden. Zij dienen sneller verwezen te worden naar de VDAB die hen kan leiden naar regulier werk.

De onderzoekers pleiten voor een geïntegreerde samenwerking tussen VDAB en OCMW vanaf de intake van een werkzoekende of leefloner. De stad Antwerpen telde op 31 januari 2009 31.693 werkzoekenden, waarvan 14.826 langdurig werkloos en potentieel moeilijk te activeren. Volgens het HIVA kampte 25 procent van deze moeilijk activeerbare groep, of 11 procent van de totale populatie, met belemmeringen die een nieuwe job in de weg staan. Vaak gaat het om problemen van medische aard. Voor hen lijkt de weg naar de gewone arbeidsmarkt niet haalbaar. Het HIVA pleit toch ook hier voor een sociale activering via vrijwilligerswerk of mantelzorg. Wat de leefloners betreft - Antwerpen telde er op 31 januari 2009 4.599 - zijn de kansen op regulier werk bij 1.628 of 35 procent zo goed als onbestaande. Het HIVA pleit ook hier voor een vorm van sociale activering, waarbij de leefloner opnieuw geïntegreerd wordt in de maatschappij door onbezoldigde activiteiten of persoonlijke netwerkvorming. Verrassend is verder dat 1.333 of 29 procent onmiddellijk activeerbaar is. Zij kennen voldoende Nederlands en hebben geen geregistreerde drempels om een job te vinden. Zij dienen sneller verwezen te worden naar de VDAB die hen kan leiden naar regulier werk.