VDAB is sinds 1 januari 2016 bevoegd voor de controle en de sanctionering van werkzoekenden. De dienst spoort werkzoekenden aan om op zoek te gaan naar werk, maar die zoektocht en de afspraken met VDAB zijn niet vrijblijvend. Wanneer een werkzoekende herhaaldelijk onvoldoende inspanningen levert, kan de VDAB-bemiddelaar beslissen het dossier over te maken aan de VDAB-controledienst. Nadien kan ook een sanctie volgen, die kan gaan van een verwittiging tot een tijdelijke of definitieve opschorting van de uitkering.

Uit cijfers die N-VA-parlementslid Axel Ronse heeft opgevraagd, blijkt dat er vorig jaar 44 procent minder dossiers zijn overgemaakt aan de controledienst. Ook het aantal sancties, signalen en verwittigingen daalde met 37 procent. De meest voorkomende reden voor sanctionering is het niet komen opdagen op een aangetekende afspraak bij de bemiddelaar. Dat is in 6 op de 10 gevallen zo.

Volgens Ronse heeft de daling te maken met de coronacrisis. 'Toch vragen we aan de minister om het controle- en sanctioneringsbeleid goed te monitoren en op te volgen. Een sanctie is geen doel op zich, maar we mogen wel verwachten dat werkzoekenden actief op zoek gaan naar een job of competenties opbouwen om snel een job te vinden. Wie pertinent weigert in te gaan op vacatures, opleidingen of stages moet daarop aangesproken worden', aldus Ronse.

VDAB is sinds 1 januari 2016 bevoegd voor de controle en de sanctionering van werkzoekenden. De dienst spoort werkzoekenden aan om op zoek te gaan naar werk, maar die zoektocht en de afspraken met VDAB zijn niet vrijblijvend. Wanneer een werkzoekende herhaaldelijk onvoldoende inspanningen levert, kan de VDAB-bemiddelaar beslissen het dossier over te maken aan de VDAB-controledienst. Nadien kan ook een sanctie volgen, die kan gaan van een verwittiging tot een tijdelijke of definitieve opschorting van de uitkering. Uit cijfers die N-VA-parlementslid Axel Ronse heeft opgevraagd, blijkt dat er vorig jaar 44 procent minder dossiers zijn overgemaakt aan de controledienst. Ook het aantal sancties, signalen en verwittigingen daalde met 37 procent. De meest voorkomende reden voor sanctionering is het niet komen opdagen op een aangetekende afspraak bij de bemiddelaar. Dat is in 6 op de 10 gevallen zo. Volgens Ronse heeft de daling te maken met de coronacrisis. 'Toch vragen we aan de minister om het controle- en sanctioneringsbeleid goed te monitoren en op te volgen. Een sanctie is geen doel op zich, maar we mogen wel verwachten dat werkzoekenden actief op zoek gaan naar een job of competenties opbouwen om snel een job te vinden. Wie pertinent weigert in te gaan op vacatures, opleidingen of stages moet daarop aangesproken worden', aldus Ronse.