In 2008 liepen bij de commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen 20.000 aanvragen binnen, in 2009 waren het er al 28.000. Twee aanvragen op de drie werden goedgekeurd, zegt Christine Mattheeuws, NSZ-voorzitster.

Minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) stapt daarom met een voorstel naar de regering om de betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen te hervormen.

In 2008 liepen bij de commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen 20.000 aanvragen binnen, in 2009 waren het er al 28.000. Twee aanvragen op de drie werden goedgekeurd, zegt Christine Mattheeuws, NSZ-voorzitster. Minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) stapt daarom met een voorstel naar de regering om de betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen te hervormen.