De regering wil die bonus besteden aan nieuwe beleidspunten. Zo zou bijna 100 miljoen geïnvesteerd worden in veiligheidsgerelateerde initiatieven (politiediensten, brandweer, het Myrrha-project om het stralingsgevaar van kernafval te verminderen). Het geld zou ook worden aangewend voor betaling van de huur van de gevangenis van Tilburg. De rest van de bonus wordt gebruikt voor het reduceren van de openbare schuld.

De regering wil die bonus besteden aan nieuwe beleidspunten. Zo zou bijna 100 miljoen geïnvesteerd worden in veiligheidsgerelateerde initiatieven (politiediensten, brandweer, het Myrrha-project om het stralingsgevaar van kernafval te verminderen). Het geld zou ook worden aangewend voor betaling van de huur van de gevangenis van Tilburg. De rest van de bonus wordt gebruikt voor het reduceren van de openbare schuld.