Volgens berekeningen van het handelsinformatiekantoor Coface Services Belgium en ondernemersorganisatie NSZ, waarover het laatste Nieuws maandag bericht, gingen er sinds het invoeren van het rookverbod 43 procent meer cafés dicht in vergelijking met dezelfde periode 2010. Vorig jaar hebben 1.400 zaken hun deuren gesloten.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft het over 'dramatische resultaten'. Het NSZ wijst daarbij nog op de milde herfst, waardoor de terrassen veel langer toegankelijk bleven voor de rokende klanten. 'Bij een normale temperatuur en meer
regen was de tol allicht nog veel hoger geweest," luidt het.

Het NSZ strijdt niet voor een afschaffing van het rookverbod, maar spoort lokale en federale overheden wel aan om dringend compenserende maatregelen te nemen: "Op korte termijn willen we, gedurende één jaar, een automatisch uitstel van betaling van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen. Op langere termijn pleiten we onder meer voor een btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en drank."

Ook HoReCa Vlaanderen vroeg eerder al compenserende maatregelen nadat begin oktober bleek dat één op de vijf cafés het rookverbod 's nachts en tijdens het weekend niet respecteerde. Dat zou een gevolg zijn van een toenemende omzetdruk, luidde het toen.

Drie maanden later vragen Horeca Vlaanderen en ondernemersorganisatie Unizo om een btw-verlaging voor de dranken, een soepeler en goedkoper systeem voor gelegenheidsarbeid en een verhoogde investeringsaftrek tot 120,5 procent met terugwerkende kracht. "Een omzetverlies van meer dan 30 procent is enkele maanden houdbaar, maar nu worden de harde gevolgen tastbaar", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Horeca Vlaanderen. (Belga/BO)

Volgens berekeningen van het handelsinformatiekantoor Coface Services Belgium en ondernemersorganisatie NSZ, waarover het laatste Nieuws maandag bericht, gingen er sinds het invoeren van het rookverbod 43 procent meer cafés dicht in vergelijking met dezelfde periode 2010. Vorig jaar hebben 1.400 zaken hun deuren gesloten. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft het over 'dramatische resultaten'. Het NSZ wijst daarbij nog op de milde herfst, waardoor de terrassen veel langer toegankelijk bleven voor de rokende klanten. 'Bij een normale temperatuur en meer regen was de tol allicht nog veel hoger geweest," luidt het. Het NSZ strijdt niet voor een afschaffing van het rookverbod, maar spoort lokale en federale overheden wel aan om dringend compenserende maatregelen te nemen: "Op korte termijn willen we, gedurende één jaar, een automatisch uitstel van betaling van sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen. Op langere termijn pleiten we onder meer voor een btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en drank."Ook HoReCa Vlaanderen vroeg eerder al compenserende maatregelen nadat begin oktober bleek dat één op de vijf cafés het rookverbod 's nachts en tijdens het weekend niet respecteerde. Dat zou een gevolg zijn van een toenemende omzetdruk, luidde het toen. Drie maanden later vragen Horeca Vlaanderen en ondernemersorganisatie Unizo om een btw-verlaging voor de dranken, een soepeler en goedkoper systeem voor gelegenheidsarbeid en een verhoogde investeringsaftrek tot 120,5 procent met terugwerkende kracht. "Een omzetverlies van meer dan 30 procent is enkele maanden houdbaar, maar nu worden de harde gevolgen tastbaar", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Horeca Vlaanderen. (Belga/BO)