De tewerkstelling in de publieke sector nam toe. Dat blijkt maandag uit statistieken van de federale overheidsdienst Economie.

"De gevolgen van de crisis zijn merkbaar, maar de schade is minder erg dan verwacht", luidt het in een persbericht. "België deed het veel minder slecht dan de meeste andere EU-lidstaten."

De Fod Economie wijst er ook op dat in het vierde kwartaal sprake is van een ommekeer: in Vlaanderen neemt de werkgelegenheid opnieuw toe en daalt de werkloosheid.

Lissabondoelstellingen

De Europese doelstellingen inzake werkgelegenheid worden in elk geval (nog) niet gehaald. Vooral de Lissabondoelstelling om dit jaar de helft van de 55-tot 64-jarigen aan het werk te hebben, faalt. In 2009 lag de werkgelegenheidsgraad op 35,3 procent.

Ook de nieuwe doelstelling om tegen 2020 bij de 20 tot 64-jarigen een werkgelegenheidsgraad van 75 procent te bereiken, is nog veraf. België haalde in 2009 67,1 procent. In Vlaanderen is dat 71,5 procent, in Wallonië 61,7 procent en in Brussel slechts 59,5 procent.

Tewerkstelling neemt toe in de publieke sector

De daling van de werkgelegenheid deed zich in 2009 enkel voor in de privésector, met respectievelijk 42.600 minder arbeiders en 17.300 minder bedienden. In de publieke sector nam de tewerkstelling toe met 13.000 jobs en ook het aantal niet-loontrekkenden steeg met 21.800. De zwaarst getroffen sector is de industrie (-49.600), gevolgd door financiële sector (-18.300).

Deeltijds werk verder in opmars

Deeltijds werk blijft alsmaar toenemen. Het aantal loontrekkenden dat niet voltijds aan de slag is, bedroeg het voorbije jaar 25 procent van de totale werkgelegenheid, tegen 24,2 procent in 2008. Dat blijkt uit de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het aantal personen dat voltijds werkt, daalde met 45.700 in 2009, terwijl er 20.500 deeltijds werkenden bijkwamen.

Vooral bij vrouwen is een deeltijdse job in trek: 43,5 procent van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds. Bij mannen is dat slechts 8,9 procent. Tien jaar geleden was dat nog respectievelijk 39,1 procent en 5 procent.

De tewerkstelling in de publieke sector nam toe. Dat blijkt maandag uit statistieken van de federale overheidsdienst Economie."De gevolgen van de crisis zijn merkbaar, maar de schade is minder erg dan verwacht", luidt het in een persbericht. "België deed het veel minder slecht dan de meeste andere EU-lidstaten." De Fod Economie wijst er ook op dat in het vierde kwartaal sprake is van een ommekeer: in Vlaanderen neemt de werkgelegenheid opnieuw toe en daalt de werkloosheid. Lissabondoelstellingen De Europese doelstellingen inzake werkgelegenheid worden in elk geval (nog) niet gehaald. Vooral de Lissabondoelstelling om dit jaar de helft van de 55-tot 64-jarigen aan het werk te hebben, faalt. In 2009 lag de werkgelegenheidsgraad op 35,3 procent. Ook de nieuwe doelstelling om tegen 2020 bij de 20 tot 64-jarigen een werkgelegenheidsgraad van 75 procent te bereiken, is nog veraf. België haalde in 2009 67,1 procent. In Vlaanderen is dat 71,5 procent, in Wallonië 61,7 procent en in Brussel slechts 59,5 procent. Tewerkstelling neemt toe in de publieke sector De daling van de werkgelegenheid deed zich in 2009 enkel voor in de privésector, met respectievelijk 42.600 minder arbeiders en 17.300 minder bedienden. In de publieke sector nam de tewerkstelling toe met 13.000 jobs en ook het aantal niet-loontrekkenden steeg met 21.800. De zwaarst getroffen sector is de industrie (-49.600), gevolgd door financiële sector (-18.300). Deeltijds werk verder in opmars Deeltijds werk blijft alsmaar toenemen. Het aantal loontrekkenden dat niet voltijds aan de slag is, bedroeg het voorbije jaar 25 procent van de totale werkgelegenheid, tegen 24,2 procent in 2008. Dat blijkt uit de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie. Het aantal personen dat voltijds werkt, daalde met 45.700 in 2009, terwijl er 20.500 deeltijds werkenden bijkwamen. Vooral bij vrouwen is een deeltijdse job in trek: 43,5 procent van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds. Bij mannen is dat slechts 8,9 procent. Tien jaar geleden was dat nog respectievelijk 39,1 procent en 5 procent.