De federale regering besliste in 2008 om in de ambtenarij een selectief vervangingsbeleid in te voeren. Eén op drie ambtenaren wordt niet vervangen, maar waar nodig wordt toch nog extra, vooral hoger opgeleid, personeel aangeworven. Het zijn vooral ambtenaren van de lagere niveaus C en D die niet worden vervangen, waardoor de federale overheidsdienst volgens Vervotte steeds meer met gekwalificeerde mensen werkt.

Vorig jaar werden bij de federale overheid 523 op 1.710 ambtenaren die met pensioen gingen niet vervangen. Voor niveau D ging het om 3 op 4 vertrekkers. Nieuwe initiatieven van de regering - vooral inzake Justitie en Binnenlandse Zaken - zorgden voor 420 nieuwe ambtenaren. Het totale aantal federale ambtenaren is zo met ongeveer 100 gedaald.

Voor dit jaar verwacht de CD&V-minister een gelijkaardige trend. Er is een budget voorzien voor 780 aanwervingen, terwijl de uitstroom van gepensioneerden op ongeveer 2.000 wordt geschat.

De ministerraad besliste vrijdag overigens om alle federale overheidsinstellingen om de vier maanden een rapport te vragen over het aantal personeelsleden, het aantal vertrekkers en nieuwkomers en de totale budgettaire last. Zo kan de evolutie van het korps en de bijhorende prijs worden opgevolgd.

De federale regering besliste in 2008 om in de ambtenarij een selectief vervangingsbeleid in te voeren. Eén op drie ambtenaren wordt niet vervangen, maar waar nodig wordt toch nog extra, vooral hoger opgeleid, personeel aangeworven. Het zijn vooral ambtenaren van de lagere niveaus C en D die niet worden vervangen, waardoor de federale overheidsdienst volgens Vervotte steeds meer met gekwalificeerde mensen werkt. Vorig jaar werden bij de federale overheid 523 op 1.710 ambtenaren die met pensioen gingen niet vervangen. Voor niveau D ging het om 3 op 4 vertrekkers. Nieuwe initiatieven van de regering - vooral inzake Justitie en Binnenlandse Zaken - zorgden voor 420 nieuwe ambtenaren. Het totale aantal federale ambtenaren is zo met ongeveer 100 gedaald. Voor dit jaar verwacht de CD&V-minister een gelijkaardige trend. Er is een budget voorzien voor 780 aanwervingen, terwijl de uitstroom van gepensioneerden op ongeveer 2.000 wordt geschat. De ministerraad besliste vrijdag overigens om alle federale overheidsinstellingen om de vier maanden een rapport te vragen over het aantal personeelsleden, het aantal vertrekkers en nieuwkomers en de totale budgettaire last. Zo kan de evolutie van het korps en de bijhorende prijs worden opgevolgd.