De resultaten van het onderzoek werden donderdag bekendgemaakt.

Voor de studie werden de netto-inkomens van zelfstandigen in hoofdberoep voor de periode 1998-2006 geanalyseerd. Van diegenen die in 2006 minstens zeven opeenvolgende jaren een inkomen uit een zelfstandige hoofdactiviteit hadden, bevond 15 procent zich minstens zes jaar onder de armoedegrens. Dat zijn ruim 40.000 zelfstandigen.

De kans om onder de armoedegrens te vallen, ligt voor zelfstandigen vier maal hoger dan voor werknemers. Zo blijkt nog uit de gegevens.

Het onderzoek brengt ook grote inkomensverschillen tussen de zelfstandigen aan het licht. Zo bleken vrouwelijke zelfstandigen zich meer in de laagste inkomenscategorie te bevinden dan mannen (42 t.o.v. 20 procent).

Zelfstandigen in de horeca, de dienstensector en de primaire sector bevinden zich vaker in de laagste inkomenscategorie, terwijl er zich binnen de vrije en intellectuele beroepen meer in de hoogste categorie ophouden. Ook zelfstandigen ouder dan 50 jaar hebben een grotere kans om in de laagste inkomenscategorie terecht te komen.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de gewesten.

De resultaten van het onderzoek werden donderdag bekendgemaakt. Voor de studie werden de netto-inkomens van zelfstandigen in hoofdberoep voor de periode 1998-2006 geanalyseerd. Van diegenen die in 2006 minstens zeven opeenvolgende jaren een inkomen uit een zelfstandige hoofdactiviteit hadden, bevond 15 procent zich minstens zes jaar onder de armoedegrens. Dat zijn ruim 40.000 zelfstandigen. De kans om onder de armoedegrens te vallen, ligt voor zelfstandigen vier maal hoger dan voor werknemers. Zo blijkt nog uit de gegevens. Het onderzoek brengt ook grote inkomensverschillen tussen de zelfstandigen aan het licht. Zo bleken vrouwelijke zelfstandigen zich meer in de laagste inkomenscategorie te bevinden dan mannen (42 t.o.v. 20 procent). Zelfstandigen in de horeca, de dienstensector en de primaire sector bevinden zich vaker in de laagste inkomenscategorie, terwijl er zich binnen de vrije en intellectuele beroepen meer in de hoogste categorie ophouden. Ook zelfstandigen ouder dan 50 jaar hebben een grotere kans om in de laagste inkomenscategorie terecht te komen. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de gewesten.