Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft via een enquête het ziekteverzuim in Nederland in kaart gebracht.

Het CBS was vooral geïnteresseerd in het langdurig ziekteverzuim - van 4 dagen en meer - waarmee de bedrijfswereld in Nederland af te rekenen krijgt.

Uit de enquëte blijkt dat 3,4 procent van de werknemers in 2014 het slachtoffer werd van één of meer arbeidsongevallen. Omgerekend gaat het daarbij om 240 000 werknemers. Niet alle ongevallen leiden tot ziekteverzuim, maar in 88 000 van de 240 000 gevallen meldde de werknemer zich voor minimaal vier dagen ziek.

Belangrijkste oorzaken bij letsel arbeidsongevallen van werknemers met langer verzuim (2014), CBS
Belangrijkste oorzaken bij letsel arbeidsongevallen van werknemers met langer verzuim (2014) © CBS

Oorzaken

In 30 procent van de gevallen werd 'uitglijden, struikelen of vallen' genoemd als de belangrijkste oorzaak van een arbeidsongeval. Opmerkelijk evenwel is dat 22 procent heeft verklaard dat de oorzaak van het arbeidsongeval een gevolg was van 'bedreiging, bijten of schoppen' door een collega. 'Beknelling of geraakt worden door een voorwerp' staat op drie (16 procent) wat de oorzaken van een arbeidsongeval betreft.

Geestelijk letsel

In de meeste gevallen (6 op de 10) kampten de werknemers na een arbeidsongeval met lichamelijke letsels. Iets meer dan een kwart van de bevraagde slachtoffers (26 procent) verklaarde een geestelijk letsel te hebben opgelopen na een arbeidsongeval. Ze hebben 'bijvoorbeeld psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring', aldus het CBS.

Fabrieken en werkplaatsen blijven de gevaarlijkste plekken om te werken. Op bouwterreinen, in woningen en in openbare ruimten loop je als werknemer - volgens de enquêteresultaten althans - het minst kans op een arbeidsongeval.

(BO)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft via een enquête het ziekteverzuim in Nederland in kaart gebracht.Het CBS was vooral geïnteresseerd in het langdurig ziekteverzuim - van 4 dagen en meer - waarmee de bedrijfswereld in Nederland af te rekenen krijgt. Uit de enquëte blijkt dat 3,4 procent van de werknemers in 2014 het slachtoffer werd van één of meer arbeidsongevallen. Omgerekend gaat het daarbij om 240 000 werknemers. Niet alle ongevallen leiden tot ziekteverzuim, maar in 88 000 van de 240 000 gevallen meldde de werknemer zich voor minimaal vier dagen ziek.In 30 procent van de gevallen werd 'uitglijden, struikelen of vallen' genoemd als de belangrijkste oorzaak van een arbeidsongeval. Opmerkelijk evenwel is dat 22 procent heeft verklaard dat de oorzaak van het arbeidsongeval een gevolg was van 'bedreiging, bijten of schoppen' door een collega. 'Beknelling of geraakt worden door een voorwerp' staat op drie (16 procent) wat de oorzaken van een arbeidsongeval betreft.In de meeste gevallen (6 op de 10) kampten de werknemers na een arbeidsongeval met lichamelijke letsels. Iets meer dan een kwart van de bevraagde slachtoffers (26 procent) verklaarde een geestelijk letsel te hebben opgelopen na een arbeidsongeval. Ze hebben 'bijvoorbeeld psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring', aldus het CBS. Fabrieken en werkplaatsen blijven de gevaarlijkste plekken om te werken. Op bouwterreinen, in woningen en in openbare ruimten loop je als werknemer - volgens de enquêteresultaten althans - het minst kans op een arbeidsongeval.(BO)