Iets meer dan een kwart (29 procent) verwacht zelfs dat robotisering de job interessanter zal maken. Het merendeel (59 procent) beseft wel dat ze nieuwe kennis en vaardigheden zullen moeten verwerven om mee te draaien in de gedigitaliseerde arbeidsmarkt.

34 procent ziet de stress op korte termijn toenemen, 39 procent verwacht die toename binnen nu en vijf jaar.

Een minderheid van de ondervraagde werknemers (8 procent) vreest op korte termijn voor de eigen job als gevolg van de digitalisering en robotisering. En 16 procent van de respondenten vermoedt dat zijn of haar job de komende vijf jaar zal verdwijnen. Maar over het algemeen kijken werknemers dus positief naar de toekomstige arbeidsmarkt. Al wordt wel gevreesd voor meer stress: 34 procent ziet de stress op korte termijn toenemen, 39 procent verwacht die toename binnen nu en vijf jaar.

63 procent meent dat hun werkgever hen de nodige opleidingen zal aanbieden om mee te kunnen in de gedigitaliseerde wereld. Iets meer dan de helft (52 procent) denkt dat het daarnaast nodig zal zijn om ook zelf te investeren in opleidingen. 'Ik wil werkgevers vooral aansporen om in de eigen organisatie te kijken naar potentieel en opleidingen te voorzien voor medewerkers om zich om te scholen', zegt Chris Wuytens van Acerta Consult. 'Voorgaand onderzoek toont aan dat medewerkers waarin geïnvesteerd wordt, ook langer werken. Bovendien is opleiding een belangrijke voorwaarde om talent te kunnen blijven kneden.'

Iets meer dan een kwart (29 procent) verwacht zelfs dat robotisering de job interessanter zal maken. Het merendeel (59 procent) beseft wel dat ze nieuwe kennis en vaardigheden zullen moeten verwerven om mee te draaien in de gedigitaliseerde arbeidsmarkt.Een minderheid van de ondervraagde werknemers (8 procent) vreest op korte termijn voor de eigen job als gevolg van de digitalisering en robotisering. En 16 procent van de respondenten vermoedt dat zijn of haar job de komende vijf jaar zal verdwijnen. Maar over het algemeen kijken werknemers dus positief naar de toekomstige arbeidsmarkt. Al wordt wel gevreesd voor meer stress: 34 procent ziet de stress op korte termijn toenemen, 39 procent verwacht die toename binnen nu en vijf jaar.63 procent meent dat hun werkgever hen de nodige opleidingen zal aanbieden om mee te kunnen in de gedigitaliseerde wereld. Iets meer dan de helft (52 procent) denkt dat het daarnaast nodig zal zijn om ook zelf te investeren in opleidingen. 'Ik wil werkgevers vooral aansporen om in de eigen organisatie te kijken naar potentieel en opleidingen te voorzien voor medewerkers om zich om te scholen', zegt Chris Wuytens van Acerta Consult. 'Voorgaand onderzoek toont aan dat medewerkers waarin geïnvesteerd wordt, ook langer werken. Bovendien is opleiding een belangrijke voorwaarde om talent te kunnen blijven kneden.'