De cijfers van de ERMG zijn het resultaat van bevragingen van verschillende federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen. Het gaat om een initiatief dat door de Nationale Bank van België (NBB) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt gecoördineerd. Bedoeling is om, van week tot week, na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid van de Belgische ondernemingen.

Het omzetverlies van 26 procent is 5 procentpunten beter dan de week voordien en ook het beste resultaat sinds de start van de bevraging einde maart. De verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan ondernemingen in de handel (-16 procent) en de bouw (-14 procent), terwijl de situatie kritiek blijft in de horeca en de sector kunst, amusement en recreatie, aldus de ERMG.

De lichte omzetverbetering stemt overeen met de eerste fase van de versoepeling. De eerste weken van de crisis rapporteerde de handel nog een omzetverlies van 50 procent en de bouw van gemiddeld 42 procent. Sommige sectoren zoals de voedingshandel rapporteren nu zelfs een verbetering van hun omzet (+1 procent) ten opzichte van voor de crisis.

Geen verbetering

Maar de meeste bedrijven verwachten geen aanzienlijke verbetering van hun omzetcijfer tussen nu en oktober. Als voornaamste reden wordt gewezen naar de zwakke vraag. De twee zwaarst getroffen bedrijfstakken blijven de sector kunst, amusement en recreatie en de horeca, die een gecumuleerd omzetverlies van ongeveer 90 procent optekenen. 'Dit zal meer dan waarschijnlijk onuitwisbare sporen achterlaten op de financiële gezondheid en op de werkgelegenheid van de ondernemingen uit deze sectoren. De mate van bezorgdheid bij de bedrijfsleiders neemt af, maar het faillissementsrisico en de liquiditeitsproblemen blijven zorgwekkend', meent de ERMG.

Acht procent van alle bevraagde bedrijven meent dat een faillissement "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" is. Dat percentage blijft het hoogst in de sector kunst, amusement en recreatie (24 procent), de horeca (20 procent) en het is deze week gestegen in de sector transport en opslag (19 procent). Zestig procent van de bevraagde ondernemingen verwacht een daling van de werkgelegenheid; slechts 4 procent is van plan het aantal personeelsleden uit te breiden.

'Op basis van die resultaten en van de sectorspecifieke indeling van het aantal werknemers in de private sector in België, ramen we de daling van de werkgelegenheid in de private sector (exclusief zelfstandigen) op iets meer dan 180.000 personen, wat neerkomt op bijna 7 procent van de werknemers in de private sector', berekent de ERMG.

Dat cijfer werd ook enkele weken geleden al eens naar voren geschoven. De meeste ontslagen (48.000 of 10 procent van het personeelsbestand) worden verwacht in de handel. In de industrie verwacht men 35.000 ontslagen (-7 procent). In de horeca en in de sector kunst, amusement en recreatie sneuvelt mogelijk een op de vier banen, goed voor respectievelijk 30.000 en 7.000 personen.

De cijfers van de ERMG zijn het resultaat van bevragingen van verschillende federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen. Het gaat om een initiatief dat door de Nationale Bank van België (NBB) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt gecoördineerd. Bedoeling is om, van week tot week, na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid van de Belgische ondernemingen.Het omzetverlies van 26 procent is 5 procentpunten beter dan de week voordien en ook het beste resultaat sinds de start van de bevraging einde maart. De verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan ondernemingen in de handel (-16 procent) en de bouw (-14 procent), terwijl de situatie kritiek blijft in de horeca en de sector kunst, amusement en recreatie, aldus de ERMG. De lichte omzetverbetering stemt overeen met de eerste fase van de versoepeling. De eerste weken van de crisis rapporteerde de handel nog een omzetverlies van 50 procent en de bouw van gemiddeld 42 procent. Sommige sectoren zoals de voedingshandel rapporteren nu zelfs een verbetering van hun omzet (+1 procent) ten opzichte van voor de crisis.Maar de meeste bedrijven verwachten geen aanzienlijke verbetering van hun omzetcijfer tussen nu en oktober. Als voornaamste reden wordt gewezen naar de zwakke vraag. De twee zwaarst getroffen bedrijfstakken blijven de sector kunst, amusement en recreatie en de horeca, die een gecumuleerd omzetverlies van ongeveer 90 procent optekenen. 'Dit zal meer dan waarschijnlijk onuitwisbare sporen achterlaten op de financiële gezondheid en op de werkgelegenheid van de ondernemingen uit deze sectoren. De mate van bezorgdheid bij de bedrijfsleiders neemt af, maar het faillissementsrisico en de liquiditeitsproblemen blijven zorgwekkend', meent de ERMG. Acht procent van alle bevraagde bedrijven meent dat een faillissement "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" is. Dat percentage blijft het hoogst in de sector kunst, amusement en recreatie (24 procent), de horeca (20 procent) en het is deze week gestegen in de sector transport en opslag (19 procent). Zestig procent van de bevraagde ondernemingen verwacht een daling van de werkgelegenheid; slechts 4 procent is van plan het aantal personeelsleden uit te breiden. 'Op basis van die resultaten en van de sectorspecifieke indeling van het aantal werknemers in de private sector in België, ramen we de daling van de werkgelegenheid in de private sector (exclusief zelfstandigen) op iets meer dan 180.000 personen, wat neerkomt op bijna 7 procent van de werknemers in de private sector', berekent de ERMG. Dat cijfer werd ook enkele weken geleden al eens naar voren geschoven. De meeste ontslagen (48.000 of 10 procent van het personeelsbestand) worden verwacht in de handel. In de industrie verwacht men 35.000 ontslagen (-7 procent). In de horeca en in de sector kunst, amusement en recreatie sneuvelt mogelijk een op de vier banen, goed voor respectievelijk 30.000 en 7.000 personen.