De luchthavenuitbater van Zaventem wil hogere tarieven voor vervuilende vliegtuigen. Hoe meer CO2-uitstoot en fijn stof ze uitstoten, hoe meer de luchtvaartmaatschappijen moeten betalen. Dat proefballonnetje lanceerde CEO Arnaud Feist vorige zaterdag in de krant De Standaard.

'De doelstelling van Brussels Airport Company bestaat erin de luchthaventarieven te differentiëren zodat de meer vervuilende vliegtuigen een hogere landing- en vertrekvergoeding betalen en de minder vervuilende toestellen minder betalen. Dat betekent dat die differentiatie inkomstenneutraal is en, indien succesvol, zelfs tot minder inkomsten voor de luchthavenuitbater kan leiden', verduidelijkt CEO Arnaud Feist in een reactie aan Trends.

Zaventem wil vervuilende vliegtuigen meer doen betalen.

Alles wat leidt tot een schoner milieu wordt vandaag alom gelauwerd. Een mooier doelwit dan de luchtvaart is er niet. We moeten ons allemaal schuldig voelen omdat we een weekendje weg willen vliegen. Welkom nieuwe provincialistische wereld. In naam van een beter milieu moeten we honkvast in eigen streek blijven.

Arnaud Feist ziet de differentiatie in luchthaventarieven als een noodzakelijke prikkel voor luchtvaartmaatschappijen. Wie de meest moderne vliegtuigen inzet, die minder uitstoten en minder lawaai maken, krijgt lekkers. De grootste vervuilers krijgen de roe. De maatregel zou weliswaar ten vroegste in 2021 worden ingevoerd, wanneer een nieuw tarievenstelsel voor de luchtvaartmaatschappijen in Zaventem geldt.

De luchthavenuitbater van Zaventem wil hogere tarieven voor vervuilende vliegtuigen. Hoe meer CO2-uitstoot en fijn stof ze uitstoten, hoe meer de luchtvaartmaatschappijen moeten betalen. Dat proefballonnetje lanceerde CEO Arnaud Feist vorige zaterdag in de krant De Standaard.'De doelstelling van Brussels Airport Company bestaat erin de luchthaventarieven te differentiëren zodat de meer vervuilende vliegtuigen een hogere landing- en vertrekvergoeding betalen en de minder vervuilende toestellen minder betalen. Dat betekent dat die differentiatie inkomstenneutraal is en, indien succesvol, zelfs tot minder inkomsten voor de luchthavenuitbater kan leiden', verduidelijkt CEO Arnaud Feist in een reactie aan Trends.Alles wat leidt tot een schoner milieu wordt vandaag alom gelauwerd. Een mooier doelwit dan de luchtvaart is er niet. We moeten ons allemaal schuldig voelen omdat we een weekendje weg willen vliegen. Welkom nieuwe provincialistische wereld. In naam van een beter milieu moeten we honkvast in eigen streek blijven.Arnaud Feist ziet de differentiatie in luchthaventarieven als een noodzakelijke prikkel voor luchtvaartmaatschappijen. Wie de meest moderne vliegtuigen inzet, die minder uitstoten en minder lawaai maken, krijgt lekkers. De grootste vervuilers krijgen de roe. De maatregel zou weliswaar ten vroegste in 2021 worden ingevoerd, wanneer een nieuw tarievenstelsel voor de luchtvaartmaatschappijen in Zaventem geldt.