Eddy De Decker van het ACV wijst erop dat het schoentje voornamelijk wringt bij het proces dat de vakbonden hebben aangespannen, maar zegt dat daarvoor een oplossing wordt gezocht.

"Iedereen heeft het recht om naar de rechtbank te stappen", zegt Wittemans. Ze wijst erop dat de cao is opgemaakt volgens de besprekingen van het sociaal plan en volgens de afspraken die gemaakt zijn met de sociaal bemiddelaar. "Er staat wel een clausule in die zegt dat voordelen uit de cao niet cumuleerbaar zijn met voordelen die rechtbanken toekennen aan de medewerkers wegens het einde van de arbeidsovereenkomst of omwille van herstructurering", zegt Wittemans.

"Dat is echt een standaardclausule die meestal wordt gebruikt bij zulke akkoorden", luidt het. Stel dat iemand 100.000 euro krijgt volgens de cao en 150.000 volgens de rechtbank, kan die geen aanspraak meer maken op de eerste 100.000 euro.

Eddy De Decker van het ACV zegt dat de formulering zoals ze nu opgenomen is in de cao, ook zou impliceren dat de vakbonden afstand doen van hun rechtszaak over de aanvankelijk aan Antwerpen toegekende terreinwagens. "Dat proces komt voor op 2 juni", zegt De Decker, "en we willen daar uiteraard mee doorgaan. Daarvoor wordt nu door de advocaten een oplossing gezocht."

Eddy De Decker van het ACV wijst erop dat het schoentje voornamelijk wringt bij het proces dat de vakbonden hebben aangespannen, maar zegt dat daarvoor een oplossing wordt gezocht. "Iedereen heeft het recht om naar de rechtbank te stappen", zegt Wittemans. Ze wijst erop dat de cao is opgemaakt volgens de besprekingen van het sociaal plan en volgens de afspraken die gemaakt zijn met de sociaal bemiddelaar. "Er staat wel een clausule in die zegt dat voordelen uit de cao niet cumuleerbaar zijn met voordelen die rechtbanken toekennen aan de medewerkers wegens het einde van de arbeidsovereenkomst of omwille van herstructurering", zegt Wittemans. "Dat is echt een standaardclausule die meestal wordt gebruikt bij zulke akkoorden", luidt het. Stel dat iemand 100.000 euro krijgt volgens de cao en 150.000 volgens de rechtbank, kan die geen aanspraak meer maken op de eerste 100.000 euro. Eddy De Decker van het ACV zegt dat de formulering zoals ze nu opgenomen is in de cao, ook zou impliceren dat de vakbonden afstand doen van hun rechtszaak over de aanvankelijk aan Antwerpen toegekende terreinwagens. "Dat proces komt voor op 2 juni", zegt De Decker, "en we willen daar uiteraard mee doorgaan. Daarvoor wordt nu door de advocaten een oplossing gezocht."