De POM maakt haar analyse over de eerste jaarhelft aan de hand van een resem sociaaleconomische indicatoren. Van een heropleving is er nog geen sprake, is de conclusie.

De arbeidsmarkt evolueerde ongunstig. De werkloosheid was tijdens de eerste zes maanden van 2012 bijna 1 procent (0,8) hoger dan in dezelfde periode van 2011. Verontrustend is dat het aantal jeugdwerklozen danig stijgt (+ 6,7 procent op jaarbasis), net als het aantal tijdelijk werklozen (+10,1 procent op jaarbasis). Ook het aantal vacatures loopt stelselmatig terug.

Ook andere indicatoren, zoals het producentenvertrouwen of het consumentenvertrouwen, maken een neerwaartse beweging. Het aantal starters liep terug met 6,6 procent op jaarbasis. Sinds 2010 tonen de analyses van de POM West-Vlaanderen systematisch aan dat er sprake is van een economisch klimaat dat schommelt tussen wisselvallig en ongunstig . (KC)

De POM maakt haar analyse over de eerste jaarhelft aan de hand van een resem sociaaleconomische indicatoren. Van een heropleving is er nog geen sprake, is de conclusie.De arbeidsmarkt evolueerde ongunstig. De werkloosheid was tijdens de eerste zes maanden van 2012 bijna 1 procent (0,8) hoger dan in dezelfde periode van 2011. Verontrustend is dat het aantal jeugdwerklozen danig stijgt (+ 6,7 procent op jaarbasis), net als het aantal tijdelijk werklozen (+10,1 procent op jaarbasis). Ook het aantal vacatures loopt stelselmatig terug.Ook andere indicatoren, zoals het producentenvertrouwen of het consumentenvertrouwen, maken een neerwaartse beweging. Het aantal starters liep terug met 6,6 procent op jaarbasis. Sinds 2010 tonen de analyses van de POM West-Vlaanderen systematisch aan dat er sprake is van een economisch klimaat dat schommelt tussen wisselvallig en ongunstig . (KC)