Zeventig procent van de bevraagde bedrijven verwacht in 2011 een omzetstijging, en meer dan dertig procent wil nieuw personeel aanwerven. De cijfers staan in schril contrast met de situatie in 2009.

De rondvraag van Voka West-Vlaanderen gebeurde bij een representatief staal van (400) ondernemingen uit verschillende geledingen van de economie (industrie, diensten, handel). Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen namen aan de enquête deel.

De West-Vlaamse bedrijven zijn optimistisch op basis van de resultaten van 2010, wat erop wijst dat ze uit het dal van de crisis klimmen. Meer dan de helft van de bedrijven (54 procent) zag zijn omzet in 2010 al toenemen. Slechts 20 procent kreeg nog af te rekenen met een omzetdaling.

De 400 bedrijven zorgden in 2010 voor bijna 1.000 nieuwe jobs. Dat wijst erop dat de economie opnieuw aantrekt, stelt ook de Nationale Bank van België (NBB) vast. Uit de laatste conjunctuurnota van de NBB blijkt dat het herstel en de heropleving forser zijn in West-Vlaanderen dan in de rest van België.

De West-Vlaamse bedrijfsleiders mogen dan al de crisis grotendeels achter zich hebben gelaten, toch blijft de bezorgdheid - met name over de arbeidsmarkt - bestaan. Meer bepaald de loonkosten en het niet kunnen invullen van openstaande vacatures ("the war for talent") worden bestempeld als de twee grootste bedreigingen. Het gebrekkige overheidsbeleid wordt daarbij als een doorn in het oog beschouwd.

KC

Zeventig procent van de bevraagde bedrijven verwacht in 2011 een omzetstijging, en meer dan dertig procent wil nieuw personeel aanwerven. De cijfers staan in schril contrast met de situatie in 2009. De rondvraag van Voka West-Vlaanderen gebeurde bij een representatief staal van (400) ondernemingen uit verschillende geledingen van de economie (industrie, diensten, handel). Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen namen aan de enquête deel. De West-Vlaamse bedrijven zijn optimistisch op basis van de resultaten van 2010, wat erop wijst dat ze uit het dal van de crisis klimmen. Meer dan de helft van de bedrijven (54 procent) zag zijn omzet in 2010 al toenemen. Slechts 20 procent kreeg nog af te rekenen met een omzetdaling. De 400 bedrijven zorgden in 2010 voor bijna 1.000 nieuwe jobs. Dat wijst erop dat de economie opnieuw aantrekt, stelt ook de Nationale Bank van België (NBB) vast. Uit de laatste conjunctuurnota van de NBB blijkt dat het herstel en de heropleving forser zijn in West-Vlaanderen dan in de rest van België. De West-Vlaamse bedrijfsleiders mogen dan al de crisis grotendeels achter zich hebben gelaten, toch blijft de bezorgdheid - met name over de arbeidsmarkt - bestaan. Meer bepaald de loonkosten en het niet kunnen invullen van openstaande vacatures ("the war for talent") worden bestempeld als de twee grootste bedreigingen. Het gebrekkige overheidsbeleid wordt daarbij als een doorn in het oog beschouwd.KC