De vakbonden klagen de stijgende werkdruk aan, terwijl er een gebrek is aan tegemoetkomingen voor het personeel. De staking zal plaatsvinden in de ziekenhuizen Universitair Verplegingscentrum Brugmann, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola en de Iris Ziekenhuizen Zuid.

Voor het hoofdgebouw van de Iris-koepel in de Dejonckerstraat in Sint-Gillis zal het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag een protestactie houden. De vakbondsmilitanten en het personeel van de ziekenhuizen worden uitgenodigd om samen hun onvrede te uiten. Maandag vind er op die plek een vergadering plaats tussen de vakbondsvertegenwoordigers, het Comité C en de directie van de Iris-ziekenhuizen.

De vakbonden benadrukken dat de situatie in de Iris-ziekenhuizen stilaan ondraaglijk wordt voor de werknemers. Door de te hoge werkdruk kunnen ze niet meer de zorg garanderen die nodig is in de ziekenhuizen en dus moet er volgens de vakbonden dringend budget vrijgemaakt worden voor nieuwe aanwervingen. De eisenbundel die ze op tafel leggen omvat een algemene herwaardering van de barema's, mogelijkheden tot een vermindering van de arbeidsduur, een tweede pensioenpijler en een volledige terugbetaling van de transportkosten.

De vakbonden klagen de stijgende werkdruk aan, terwijl er een gebrek is aan tegemoetkomingen voor het personeel. De staking zal plaatsvinden in de ziekenhuizen Universitair Verplegingscentrum Brugmann, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola en de Iris Ziekenhuizen Zuid. Voor het hoofdgebouw van de Iris-koepel in de Dejonckerstraat in Sint-Gillis zal het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag een protestactie houden. De vakbondsmilitanten en het personeel van de ziekenhuizen worden uitgenodigd om samen hun onvrede te uiten. Maandag vind er op die plek een vergadering plaats tussen de vakbondsvertegenwoordigers, het Comité C en de directie van de Iris-ziekenhuizen. De vakbonden benadrukken dat de situatie in de Iris-ziekenhuizen stilaan ondraaglijk wordt voor de werknemers. Door de te hoge werkdruk kunnen ze niet meer de zorg garanderen die nodig is in de ziekenhuizen en dus moet er volgens de vakbonden dringend budget vrijgemaakt worden voor nieuwe aanwervingen. De eisenbundel die ze op tafel leggen omvat een algemene herwaardering van de barema's, mogelijkheden tot een vermindering van de arbeidsduur, een tweede pensioenpijler en een volledige terugbetaling van de transportkosten.