In april 2019 hebben 327.239 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen. Dat zijn er 6,8 procent minder dan de 23.920 in dezelfde maand een jaar eerder. Het gaat dus voor alle duidelijkheid om de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken.

De werkloosheid daalde in alle gewesten, zowel bij de mannen (-6,1 procent) als bij de vrouwen (-7,1 procent) en bij bijna alle leeftijden. Zo daalde het aantal jongeren zonder werk met meer dan 12 procent. Bij de zestig-plussers was er wel een stijging, met bijna 23 procent. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling om werk te zoeken is opgetrokken naar 64 jaar. Het gaat om het laagste cijfer werklozen in vele jaren.

In april van dit jaar daalde het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk 9,7 procent in het Vlaamse Gewest (-14.038), met 6,6 procent in het Waalse Gewest (-9.403) en met 0,8 procent (- 479) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaamse Gewest telde in april volgens de berekeningen van de RVA omgerekend 131.359 volledig werklozen, het Waalse Gewest 133.210 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.670 volledig werklozen.

De RVA kan de werkloosheidscijfers op maandbasis pas vergelijken sinds 2000. Enkel in december 2000 duikelde het aantal werklozen onder de 350.000 (348.853). Op jaarbasis - met jaargemiddelden dus - is het van 1980 geleden dat het aantal werklozen onder de 350.000 lag.

In april 2019 hebben 327.239 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen. Dat zijn er 6,8 procent minder dan de 23.920 in dezelfde maand een jaar eerder. Het gaat dus voor alle duidelijkheid om de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken. De werkloosheid daalde in alle gewesten, zowel bij de mannen (-6,1 procent) als bij de vrouwen (-7,1 procent) en bij bijna alle leeftijden. Zo daalde het aantal jongeren zonder werk met meer dan 12 procent. Bij de zestig-plussers was er wel een stijging, met bijna 23 procent. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling om werk te zoeken is opgetrokken naar 64 jaar. Het gaat om het laagste cijfer werklozen in vele jaren. In april van dit jaar daalde het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk 9,7 procent in het Vlaamse Gewest (-14.038), met 6,6 procent in het Waalse Gewest (-9.403) en met 0,8 procent (- 479) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaamse Gewest telde in april volgens de berekeningen van de RVA omgerekend 131.359 volledig werklozen, het Waalse Gewest 133.210 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.670 volledig werklozen.De RVA kan de werkloosheidscijfers op maandbasis pas vergelijken sinds 2000. Enkel in december 2000 duikelde het aantal werklozen onder de 350.000 (348.853). Op jaarbasis - met jaargemiddelden dus - is het van 1980 geleden dat het aantal werklozen onder de 350.000 lag.