De bevraagde werkgevers gaan ervan uit dat de crisis langer zal duren. Van de 406 Belgische werkgevers die eind oktober werden bevraagd, verwacht slechts 27 procent dat ze binnen de komende 12 maanden op hetzelfde niveau zullen aanwerven als voor de coronacrisis. In het vorige kwartaal was dag nog 58 procent en in het tweede kwartaal - in het begin van de crisis - was dat 72 procent. Twaalf procent verwacht een terugkeer naar de normale situatie binnen de 3 maanden, 15 procent denkt dat het tussen 3 en de 12 maanden zal duren en nog eens 15 procent dat het langer dan een jaar zal duren. Volgens 48 procent zal dat zelfs nooit gebeuren. Tien procent sprak zich er nog niet over uit.

Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belux, merkt wel op dat de enquête was afgerond voor de aankondiging dat er een vaccin tegen COVID-19 op komst is. 'We zouden kunnen verwachten dat de werkgevers iets minder pessimistisch zijn over de duur van deze crisis, ook al zullen de gevolgen ervan nog lang voelbaar zijn, zowel op economisch als op sociaal vlak.'

In de drie gewesten neemt het besef van een langer durende crisis toe, aldus het hr-bedrijf. In Vlaanderen verwacht zo 38 procent van de werkgevers een terugkeer naar een normale situatie (een daling van 14 procentpunten), in Brussel is dat 20 procent (een daling van 40 procentpunten) en in Wallonië 13 procent (een daling van 56 procentpunten).

Herstel

Van de bevraagde werknemers overweegt 13 procent wel om het personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2021. Zeven procent is van plan het aantal werknemers te verminderen, terwijl 73 procent geen verandering verwacht.

De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet) komt uit op de waarde van +6 procent, een verbetering van 5 procentpunten tegenover het vorige kwartaal, maar wel nog steeds 6 procentpunten lager dan in het vierde kwartaal van 2019. Het positieve tewerkstellingsvooruitzicht voor het eerste kwartaal van volgend jaar wordt in de drie gewesten waargenomen. 'Als deze vooruitzichten worden bevestigd, zien we tastbare tekenen van herstel', aldus Lacroix.

Hij merkt op dat de resultaten van de enquête op een contrasterende situatie wijzen afhankelijk van de sector. Zo is er een sterke vraag naar arbeidskrachten in de logistiek of bij technologische bedrijven, terwijl in de horecasector de nettotewerkstellingsprognose voor het derde achtereenvolgende kwartaal fors negatief is. In die sector is een op de vier werkgevers van plan om het personeelsbestand in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar te verkleinen.

De bevraagde werkgevers gaan ervan uit dat de crisis langer zal duren. Van de 406 Belgische werkgevers die eind oktober werden bevraagd, verwacht slechts 27 procent dat ze binnen de komende 12 maanden op hetzelfde niveau zullen aanwerven als voor de coronacrisis. In het vorige kwartaal was dag nog 58 procent en in het tweede kwartaal - in het begin van de crisis - was dat 72 procent. Twaalf procent verwacht een terugkeer naar de normale situatie binnen de 3 maanden, 15 procent denkt dat het tussen 3 en de 12 maanden zal duren en nog eens 15 procent dat het langer dan een jaar zal duren. Volgens 48 procent zal dat zelfs nooit gebeuren. Tien procent sprak zich er nog niet over uit. Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belux, merkt wel op dat de enquête was afgerond voor de aankondiging dat er een vaccin tegen COVID-19 op komst is. 'We zouden kunnen verwachten dat de werkgevers iets minder pessimistisch zijn over de duur van deze crisis, ook al zullen de gevolgen ervan nog lang voelbaar zijn, zowel op economisch als op sociaal vlak.' In de drie gewesten neemt het besef van een langer durende crisis toe, aldus het hr-bedrijf. In Vlaanderen verwacht zo 38 procent van de werkgevers een terugkeer naar een normale situatie (een daling van 14 procentpunten), in Brussel is dat 20 procent (een daling van 40 procentpunten) en in Wallonië 13 procent (een daling van 56 procentpunten). Van de bevraagde werknemers overweegt 13 procent wel om het personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2021. Zeven procent is van plan het aantal werknemers te verminderen, terwijl 73 procent geen verandering verwacht. De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet) komt uit op de waarde van +6 procent, een verbetering van 5 procentpunten tegenover het vorige kwartaal, maar wel nog steeds 6 procentpunten lager dan in het vierde kwartaal van 2019. Het positieve tewerkstellingsvooruitzicht voor het eerste kwartaal van volgend jaar wordt in de drie gewesten waargenomen. 'Als deze vooruitzichten worden bevestigd, zien we tastbare tekenen van herstel', aldus Lacroix. Hij merkt op dat de resultaten van de enquête op een contrasterende situatie wijzen afhankelijk van de sector. Zo is er een sterke vraag naar arbeidskrachten in de logistiek of bij technologische bedrijven, terwijl in de horecasector de nettotewerkstellingsprognose voor het derde achtereenvolgende kwartaal fors negatief is. In die sector is een op de vier werkgevers van plan om het personeelsbestand in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar te verkleinen.