Volgens het Europees Hof van Justitie is een registratiesysteem nodig om precies vast te stellen hoeveel uren en eventuele overuren een werknemer heeft gepresteerd, en om het recht op minimale rusttijden te garanderen.

Het Hof boog zich dinsdag over een geschil tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank. De vakbond had een Spaanse rechter verzocht om de bank te verplichten om een systeem voor de registratie van het dagelijks aantal gewerkte uren van het personeel in te voeren. Deutsche Bank stelde echter dat het Spaanse recht zo'n verplichting niet kent. Het zou enkel verplicht zijn om een register van overuren bij te houden. Aan het einde van de maand moet het aantal overuren dan doorgespeeld worden aan de werknemers en hun bonden.

In zijn uitspraak wijst het Hof echter op het Europese handvest van de grondrechten en de arbeidstijdenrichtlijn. Die biedt iedere werknemer in de Europese Unie het fundamentele recht op een beperking van de maximale arbeidsduur en dagelijkse en wekelijkse rusttijden. De werknemers kunnen dat recht volgens de Europese rechter enkel afdwingen indien er een systeem bestaat dat de dagelijkse arbeidstijd registreert. Enkel zo kan objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren een werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt.

'Op het eerste gezicht geen grote veranderingen voor werkgevers in België'

Volgens ondernemersorganisatie Unizo zou de uitspraak van het Europese Hof van Justitie 'op het eerste gezicht niet mogen leiden tot grote veranderingen voor België'. België is namelijk niet vergelijkbaar met Spanje, benadrukt Unizo. 'In ons systeem kan een werknemer alleen maar prestaties verrichten binnen de werkroosters die vastgelegd zijn in het arbeidsreglement of conform de procedure die in het arbeidsreglement wordt bepaald. Voor afwijkingen op die werkroosters - bijvoorbeeld als gevolg van overuren - zijn specifieke procedures van toepassing. In principe kan dus alles worden opgevolgd en is overal een spoor van. Wanneer er meer flexibiliteit is, zoals in het geval van glijdende uurroosters, legt de wet bovendien een systeem van tijdsopvolging per dag per werknemer op', aldus Unizo.

'België zal moeten volgen'

De christelijke vakbond ACV is het niet eens met Unizo. Vandaag bestaat de verplichte tijdsregistratie in ons land niet, behalve voor deeltijds werk, aldus Piet Van den Bergh, adviseur van de ACV-studiedienst. De uitspraak van het Hof betekent volgens de vakbondsman dat bedrijven wel degelijk een systeem van tijdsregistratie zullen moeten invoeren. 'Dat kan bijvoorbeeld via het aanloggen op de computer, of via een app', aldus Van den Bergh. Niet alleen zal de tijd moeten worden geregistreerd, maar zal er ook rekening moeten worden gehouden met de gevolgen. 'Er zullen dus overuren moeten worden uitbetaald'. Dat Unizo verklaart dat de uitspraak op het eerste gezicht niet zou mogen leiden tot grote veranderingen voor ons land is 'je kop in het zand steken', aldus het ACV.

'België heeft al strikt kader inzake arbeidstijd'

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) valt de precieze impact van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie af te wachten. De werkgeversorganisatie vindt dat werken met een tijdsregistratiesysteem 'haaks staat op de huidige vraag naar meer flexibiliteit van zowel de werknemer als de werkgever'. Zo werd bij de overheid de tijdsregistratie onlangs afgeschaft omdat het systeem niet meer strookt met de moderne manier van werken. Het VBO wijst erop dat België al een heel strikt kader heeft inzake arbeidstijd.

Volgens het Europees Hof van Justitie is een registratiesysteem nodig om precies vast te stellen hoeveel uren en eventuele overuren een werknemer heeft gepresteerd, en om het recht op minimale rusttijden te garanderen. Het Hof boog zich dinsdag over een geschil tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank. De vakbond had een Spaanse rechter verzocht om de bank te verplichten om een systeem voor de registratie van het dagelijks aantal gewerkte uren van het personeel in te voeren. Deutsche Bank stelde echter dat het Spaanse recht zo'n verplichting niet kent. Het zou enkel verplicht zijn om een register van overuren bij te houden. Aan het einde van de maand moet het aantal overuren dan doorgespeeld worden aan de werknemers en hun bonden. In zijn uitspraak wijst het Hof echter op het Europese handvest van de grondrechten en de arbeidstijdenrichtlijn. Die biedt iedere werknemer in de Europese Unie het fundamentele recht op een beperking van de maximale arbeidsduur en dagelijkse en wekelijkse rusttijden. De werknemers kunnen dat recht volgens de Europese rechter enkel afdwingen indien er een systeem bestaat dat de dagelijkse arbeidstijd registreert. Enkel zo kan objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren een werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt. Volgens ondernemersorganisatie Unizo zou de uitspraak van het Europese Hof van Justitie 'op het eerste gezicht niet mogen leiden tot grote veranderingen voor België'. België is namelijk niet vergelijkbaar met Spanje, benadrukt Unizo. 'In ons systeem kan een werknemer alleen maar prestaties verrichten binnen de werkroosters die vastgelegd zijn in het arbeidsreglement of conform de procedure die in het arbeidsreglement wordt bepaald. Voor afwijkingen op die werkroosters - bijvoorbeeld als gevolg van overuren - zijn specifieke procedures van toepassing. In principe kan dus alles worden opgevolgd en is overal een spoor van. Wanneer er meer flexibiliteit is, zoals in het geval van glijdende uurroosters, legt de wet bovendien een systeem van tijdsopvolging per dag per werknemer op', aldus Unizo.De christelijke vakbond ACV is het niet eens met Unizo. Vandaag bestaat de verplichte tijdsregistratie in ons land niet, behalve voor deeltijds werk, aldus Piet Van den Bergh, adviseur van de ACV-studiedienst. De uitspraak van het Hof betekent volgens de vakbondsman dat bedrijven wel degelijk een systeem van tijdsregistratie zullen moeten invoeren. 'Dat kan bijvoorbeeld via het aanloggen op de computer, of via een app', aldus Van den Bergh. Niet alleen zal de tijd moeten worden geregistreerd, maar zal er ook rekening moeten worden gehouden met de gevolgen. 'Er zullen dus overuren moeten worden uitbetaald'. Dat Unizo verklaart dat de uitspraak op het eerste gezicht niet zou mogen leiden tot grote veranderingen voor ons land is 'je kop in het zand steken', aldus het ACV.Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) valt de precieze impact van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie af te wachten. De werkgeversorganisatie vindt dat werken met een tijdsregistratiesysteem 'haaks staat op de huidige vraag naar meer flexibiliteit van zowel de werknemer als de werkgever'. Zo werd bij de overheid de tijdsregistratie onlangs afgeschaft omdat het systeem niet meer strookt met de moderne manier van werken. Het VBO wijst erop dat België al een heel strikt kader heeft inzake arbeidstijd.