De werkgelegenheid in de eurozone is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,3 procent toegenomen in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. In het derde kwartaal werd een stijging met 0,2 procent geregistreerd.

In vergelijking met het vierde kwartaal 2015 nam de werkgelegenheid met 1,1 procent toe. In het derde kwartaal kwam de stijging op jaarbasis uit op 1,2 procent.

In het volledige jaar 2016 nam de werkgelegenheid in de eurozone volgens de cijfers van eurostat toe met 1,3 procent ten opzichte van 2015.

eurostat
© eurostat

In de volledige Europese Unie werd er in 2016 een toename van de werkgelegenheid met 1,2 procent genoteerd.

Van alle lidstaten steeg de werkgelegenheid het meest in Malta (+1,9 procent), Luxemburg en Cyprus (beide +0,9 procent). In Estland (-1,5 procent), Griekenland (-0,9 procent), Litouwen (-0,2 procent) en Kroatië (-0,1 procent) nam de werkgelegenheid af.

Eurostat berekende dat in het vierde kwartaal van vorig jaar in de Europese Unie 232,9 mannen en vrouwen aan het werk waren, van wie 153,9 miljoen in de eurozone.

De werkgelegenheid in de eurozone is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,3 procent toegenomen in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. In het derde kwartaal werd een stijging met 0,2 procent geregistreerd.In vergelijking met het vierde kwartaal 2015 nam de werkgelegenheid met 1,1 procent toe. In het derde kwartaal kwam de stijging op jaarbasis uit op 1,2 procent.In het volledige jaar 2016 nam de werkgelegenheid in de eurozone volgens de cijfers van eurostat toe met 1,3 procent ten opzichte van 2015.In de volledige Europese Unie werd er in 2016 een toename van de werkgelegenheid met 1,2 procent genoteerd.Van alle lidstaten steeg de werkgelegenheid het meest in Malta (+1,9 procent), Luxemburg en Cyprus (beide +0,9 procent). In Estland (-1,5 procent), Griekenland (-0,9 procent), Litouwen (-0,2 procent) en Kroatië (-0,1 procent) nam de werkgelegenheid af.Eurostat berekende dat in het vierde kwartaal van vorig jaar in de Europese Unie 232,9 mannen en vrouwen aan het werk waren, van wie 153,9 miljoen in de eurozone.