Amazon, Google, Samsung, Facebook... allemaal vragen ze onze toestemming om onze privégegevens te blijven exploiteren. Willen we dat niet, dan hebben ze een alternatief: we kunnen ophouden hun diensten te gebruiken.
...

Amazon, Google, Samsung, Facebook... allemaal vragen ze onze toestemming om onze privégegevens te blijven exploiteren. Willen we dat niet, dan hebben ze een alternatief: we kunnen ophouden hun diensten te gebruiken. Daarom is de klacht van None Of Your Business tegen Google, Facebook, Instagram en Whatsapp zo belangrijk. De actiegroep rond de Oostenrijker Max Schrems betoogt dat wij niet echt vrij zijn om die toestemming te geven. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) moet die toestemming nochtans een 'vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting' zijn. De kern van de klacht is dat de internetgiganten zich niet wettig kunnen baseren op toestemming voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die ze doen. Omdat het ook niet duidelijk is wát de vier internetreuzen met die data doen, vraagt de actiegroep aan vier Europese gegevensbeschermingsautoriteiten om die informatie bij de internetdiensten op te vragen. Aangezien de GDPR eist dat gegevensverwerkers hun verwerking documenteren, moet dat "een nogal rechtdoorzee proces" zijn, noteert de klacht fijntjes. De actie van None Of Your Business heeft daarmee een hoog Margrethe Vestager-gehalte. De eurocommissaris voor Mededinging deed Apple en consorten meer belasting betalen om meer kansen te geven aan concurrenten. Op dezelfde manier kan de privacywetgeving een wapen zijn tegen partijen die met hun ongelimiteerde persoonsgegevensverwerking alle andere media versmachten en tot 80 procent van de inkomsten uit onlinepubliciteit opslokken. De klacht tegen Facebook-filiaal Instagram is ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Die heeft al een eerste veroordeling van Facebook op haar actief.