Volgens het vonnis heeft van Loon in februari-april 2007, toen hij directeur was van de startup SeeTelligence International, op kosten van dat bedrijf of van één van zijn filialen een appartement in Londen gehuurd voor zijn zonen.

Om dat te verbergen vroeg hij aan een ander bedrijf de huur van het appartement te betalen en de kosten vervolgens te factureren aan de SeeTelligence groep onder het label "consultancy". Van Loon zorgde er dan voor dat de boekhouder van de SeeTelligence groep de factuur betaalde. Enkele maanden later werd van Loon als bestuurder ontslagen bij SeeTelligence en deed een mede-directeur aangifte van oplichting.

Seeloyalty Holding, een filiaal dat van Loon daadwerkelijk leidde, ging in december 2007 failliet. Tegen dan hadden de aandeelhouders de vennootschap herdoopt tot W.V.L. International, met een vingerwijzing naar de initialen van Van Loon.

Het is de curator van W.V.L. International, Marijn Schouwenaar, die het huurgeld van het appartement van de zonen van Loon terugvorderde - 12.426,40 euro - en dat van de rechtbank ook toegewezen kreeg. Door ons gecontacteerd bevestigt Marijn Schouwenaar dat Wout van Loon het bedrag vervolgens ook effectief heeft terugbetaald.

De oplichting bij de SeeTelligence-groep is niet het enige voorval waarbij de naam van Loon opduikt. Het W.V.L. International-vonnis zelf verwijst naar eerdere veroordelingen van de man in "soortgelijke misdrijven".

Op het moment van het vonnis op 22 juli 2009 werkte van Loon al ongeveer 8 maanden voor Waegener. Toen had hij daar de titel van chief operating officer.

We hebben donderdag en vrijdag vergeefs gepolst naar een reactie van Wout van Loon. Als die er komt, zullen we dit bericht updaten.

B.L.

Volgens het vonnis heeft van Loon in februari-april 2007, toen hij directeur was van de startup SeeTelligence International, op kosten van dat bedrijf of van één van zijn filialen een appartement in Londen gehuurd voor zijn zonen. Om dat te verbergen vroeg hij aan een ander bedrijf de huur van het appartement te betalen en de kosten vervolgens te factureren aan de SeeTelligence groep onder het label "consultancy". Van Loon zorgde er dan voor dat de boekhouder van de SeeTelligence groep de factuur betaalde. Enkele maanden later werd van Loon als bestuurder ontslagen bij SeeTelligence en deed een mede-directeur aangifte van oplichting. Seeloyalty Holding, een filiaal dat van Loon daadwerkelijk leidde, ging in december 2007 failliet. Tegen dan hadden de aandeelhouders de vennootschap herdoopt tot W.V.L. International, met een vingerwijzing naar de initialen van Van Loon. Het is de curator van W.V.L. International, Marijn Schouwenaar, die het huurgeld van het appartement van de zonen van Loon terugvorderde - 12.426,40 euro - en dat van de rechtbank ook toegewezen kreeg. Door ons gecontacteerd bevestigt Marijn Schouwenaar dat Wout van Loon het bedrag vervolgens ook effectief heeft terugbetaald. De oplichting bij de SeeTelligence-groep is niet het enige voorval waarbij de naam van Loon opduikt. Het W.V.L. International-vonnis zelf verwijst naar eerdere veroordelingen van de man in "soortgelijke misdrijven". Op het moment van het vonnis op 22 juli 2009 werkte van Loon al ongeveer 8 maanden voor Waegener. Toen had hij daar de titel van chief operating officer. We hebben donderdag en vrijdag vergeefs gepolst naar een reactie van Wout van Loon. Als die er komt, zullen we dit bericht updaten.B.L.