Er wordt nog steeds onderhandeld over de herstructurering die AB InBev op 7 januari 2010 aankondigde, waardoor in ons land 303 banen zouden sneuvelen. Daarvan zouden er 189 worden geschrapt in de verkoopsactiviteiten en productie en 114 in de logistieke activiteiten. Er zouden regelijk 40 nieuwe banen worden gecreëerd in de televerkoop en het nog op te richten Customer Service. Daardoor komt het nettoverlies aan banen op 263.

De aankondiging leidde in januari 2010 tot een dagenlange blokkade van de brouwerijen. Om een einde te maken aan de acties trok de directie het plan in om enkele maanden later een vergelijkbaar plan op tafel te leggen dat opnieuw verworpen werd.

Onder druk van een ongeduldige achterban bleken de vakbonden onlangs bereid tot onderhandelingen over een sociaal plan op voorwaarde dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. De directie zou daarmee ingestemd hebben via maatregelen als brugpensioen, vrijwillig vertrek en interne mutaties.

De vakbonden eisen echter ook 'werkzekerheidsgaranties' voor wie aan het werk blijft. Zo moeten alle diensten voldoende bemand blijven, zodat zich geen problemen stellen op vlak van werkdruk of flexibiliteit.

Vakbonden noch directie willen toelichting geven bij het afspringen van de onderhandelingen. Verwacht wordt dat de gesprekken maandag worden voortgezet.

Er wordt nog steeds onderhandeld over de herstructurering die AB InBev op 7 januari 2010 aankondigde, waardoor in ons land 303 banen zouden sneuvelen. Daarvan zouden er 189 worden geschrapt in de verkoopsactiviteiten en productie en 114 in de logistieke activiteiten. Er zouden regelijk 40 nieuwe banen worden gecreëerd in de televerkoop en het nog op te richten Customer Service. Daardoor komt het nettoverlies aan banen op 263.De aankondiging leidde in januari 2010 tot een dagenlange blokkade van de brouwerijen. Om een einde te maken aan de acties trok de directie het plan in om enkele maanden later een vergelijkbaar plan op tafel te leggen dat opnieuw verworpen werd.Onder druk van een ongeduldige achterban bleken de vakbonden onlangs bereid tot onderhandelingen over een sociaal plan op voorwaarde dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. De directie zou daarmee ingestemd hebben via maatregelen als brugpensioen, vrijwillig vertrek en interne mutaties. De vakbonden eisen echter ook 'werkzekerheidsgaranties' voor wie aan het werk blijft. Zo moeten alle diensten voldoende bemand blijven, zodat zich geen problemen stellen op vlak van werkdruk of flexibiliteit. Vakbonden noch directie willen toelichting geven bij het afspringen van de onderhandelingen. Verwacht wordt dat de gesprekken maandag worden voortgezet.