Volgens De Tijd zal BNP Paribas Fortis, het Belgische filiaal van BNP Paribas, op de algemene vergadering van haar aandeelhouders op 23 december vragen een buitengewoon dividend van 4,15 euro per aandeel te storten. Aangezien de Belgische staat eind 2013 zijn aandeel in de bank van de hand deed (een verkoop die 3,25 miljard opbracht), kan die niet profiteren van de uitbetaling.
...

Volgens De Tijd zal BNP Paribas Fortis, het Belgische filiaal van BNP Paribas, op de algemene vergadering van haar aandeelhouders op 23 december vragen een buitengewoon dividend van 4,15 euro per aandeel te storten. Aangezien de Belgische staat eind 2013 zijn aandeel in de bank van de hand deed (een verkoop die 3,25 miljard opbracht), kan die niet profiteren van de uitbetaling."De uitkering van dat dividend, dat door de toezichthoudende instantie is toegestaan, is noodzakelijk voor een gezond beheer van de activa en zal de capaciteit van BNP Paribas Fortis om te investeren in de groei van haar activiteiten en de verdere financiering van de Belgische economie niet beïnvloeden", klinkt het bij BNP Paribas Fortis.Met dat buitengewoon dividend zal de Franse groep financieel sterker staan, dankzij het Belgische filiaal. Na de boete van 8,9 miljard dollar die de Amerikaanse autoriteiten BNP Paribas in 2014 oplegden omdat de bank het Amerikaans embargo tegen bepaalde staten (waaronder Soedan) schond, was het een publiek geheim dat het eigen vermogen van de Franse groep niet meer zo hoog was als voordien. De toezichthouders verhogen nu de druk op de grote systeembanken om hun eigen vermogens op te krikken.De Franse econoom Jean-Pierre Chevalier buigt zich over de solvabiliteit van de Franse banken en merkt op dat de verhouding tussen het eigen vermogen (CET1, of Core Equity Tier One) en de schulden zeer laag ligt. Volgens Chevalier bedraagt de CET1-ratio van BNP Paribas 3,22 procent.De bank zou dus 3,22 euro kapitaal hebben tegenover 100 euro schulden.Zelfs als je enkel naar de officiële cijfers kijkt, blijven de grote Franse groepen weinig eigen vermogen hebben. De ECB legt een minimumratio van 10,1 procent op voor de banken die ze controleert en BNP Paribas zit daar slechts een klein beetje boven met 10,7 procent. De Belgische banken halen een ratio van ongeveer 16 procent.Mede door de moeilijke marktomstandigheden heeft BNP Paribas Fortis beslist verschillende maatregelen te nemen om zijn rentabiliteit op te krikken.In Frankrijk heeft de bank beslist 30 euro per jaar te vragen voor de zichtrekeningen. In België zal de bank banen schrappen. De uitkering van het uitzonderlijk dividend van 2 miljard moet de moedermaatschappij ook een stap vooruit helpen.Pierre-Henri Thomas