In sommige centra loopt dat percentage op tot 30 procent. Werner Annaert, algemeen directeur van de federatie van bedrijven voor milieubeheer (Febem), vindt dat logisch. "Het Waals Gewest zet de jongste jaren steeds meer in op het saneren van haar historisch passief, iets wat in Vlaanderen al langer het geval is."

Die Waalse aanvoer compenseert gedeeltelijk de dalende aanvoer van verontreinigde grond uit Vlaanderen. "De sanering van benzinestations, traditioneel goede leveranciers van gronden voor biologische reiniging, wordt stilaan afgerond. Positief is zeker dat steeds meer steden en gemeenten hun afvalstoffen, zoals het slib uit rioolkolken, en in mindere mate veegvuil, correct laten verwerken", zegt Annaert. "Wat ons meer zorgen baart, is dat sanering nu vaak niet meer hoeft voor gronden die vroeger wel gereinigd moesten worden. Onder het motto 'risicobeheer' worden die gronden bijvoorbeeld omheind. Maar daarmee verdwijnt de verontreiniging niet. We merken weinig ambitie bij de Vlaamse overheid om echt in te zetten op het reinigen van gronden.

Daardoor laten we kansen liggen, en wordt het op termijn mogelijk interessanter om vestigingen te openen in Wallonië dan in Vlaanderen." (L.H.)

In sommige centra loopt dat percentage op tot 30 procent. Werner Annaert, algemeen directeur van de federatie van bedrijven voor milieubeheer (Febem), vindt dat logisch. "Het Waals Gewest zet de jongste jaren steeds meer in op het saneren van haar historisch passief, iets wat in Vlaanderen al langer het geval is." Die Waalse aanvoer compenseert gedeeltelijk de dalende aanvoer van verontreinigde grond uit Vlaanderen. "De sanering van benzinestations, traditioneel goede leveranciers van gronden voor biologische reiniging, wordt stilaan afgerond. Positief is zeker dat steeds meer steden en gemeenten hun afvalstoffen, zoals het slib uit rioolkolken, en in mindere mate veegvuil, correct laten verwerken", zegt Annaert. "Wat ons meer zorgen baart, is dat sanering nu vaak niet meer hoeft voor gronden die vroeger wel gereinigd moesten worden. Onder het motto 'risicobeheer' worden die gronden bijvoorbeeld omheind. Maar daarmee verdwijnt de verontreiniging niet. We merken weinig ambitie bij de Vlaamse overheid om echt in te zetten op het reinigen van gronden.Daardoor laten we kansen liggen, en wordt het op termijn mogelijk interessanter om vestigingen te openen in Wallonië dan in Vlaanderen." (L.H.)