"De koek wordt vandaag over de oceaan gegeten", vindt Paul Lembrechts. "Driekwart van de reclame-inkomsten via digitale media gaat naar giganten zoals Facebook en Google. Dat is zorgwekkend. Er gaat almaar minder geld voor reclamebestedingen naar Vlaanderen. Het is daarom beter dat de Vlaamse mediahuizen samenwerken, zodat we een groter deel van de digitale koek samen kunnen binnenhalen. We moeten samen voorstellen voor de adverteerders ontwikkelen."
...

"De koek wordt vandaag over de oceaan gegeten", vindt Paul Lembrechts. "Driekwart van de reclame-inkomsten via digitale media gaat naar giganten zoals Facebook en Google. Dat is zorgwekkend. Er gaat almaar minder geld voor reclamebestedingen naar Vlaanderen. Het is daarom beter dat de Vlaamse mediahuizen samenwerken, zodat we een groter deel van de digitale koek samen kunnen binnenhalen. We moeten samen voorstellen voor de adverteerders ontwikkelen."Paul Lembrechts toonde zich een en al coöperatief tijdens de Trends Lunch. Sinds begin dit jaar is hij CEO van VRT, na een carrière van twee decennia in de bankwereld. De oproep tot samenwerken mag niet verbazen. "Een van onze basisopdrachten is het verbinden van burgers. We streven naar een open wereld van diversiteit en een warme samenleving. Dat wil ik ook zakelijk. Ik zie de andere spelers niet zozeer als concurrenten, ik wil dat we kunnen samenwerken."Toch is de oproep tot digitale samenwerking niet enkel altruïstisch. Volgens de beheersovereenkomst mag de VRT maximaal 3 miljoen euro inkomsten halen uit digitale platformen. In 2015 was het al 2,7 miljoen euro.Digitalisering staat daarbij vooraan. "Is digitalisering een factor van disruptie? Ja en nee. De openbare zender moet jongeren blijven bereiken. Nieuwsverspreiding is de belangrijkste opdracht van de VRT. Maar we zien hoe sociale media voor jongeren het belangrijkste kanaal zijn voor nieuwsgaring. Daarmee hangt ook de problematiek van 'fake nieuws' samen. Maar die nieuwe technologieën maken het ook mogelijk dat we onze gebruikers op andere manieren kunnen benaderen. De focus op de digitale media leidt tot een nieuwe vormgeving, een aanpassing van werkmethodes. We moeten mee zijn in die digitale omslag."Ninjanieuws is een van de toepassingen: korte nieuwszendingen op de jongerenzender MNM. "Wij hebben heel sterke mediamerken". Studio Brussel heeft 400.000 volgers op Facebook en 100.000 via Instagram. "De radiomarkt in Vlaanderen is en blijft een welvarend segment, dat bovendien blijft groeien. Ook onze concurrenten profiteren daarvan, door de sterke aanwezigheid van de VRT-radiomerken. Voor de adverteerders is radio een heel goed segment, door de grote dekking en sterke segmentering."Paul Lembrechts beseft wel dat ook zijn instelling moet blijven zoeken naar private financiering. Het huis met meer dan 2000 werknemers heeft een jaarbudget van 450 miljoen euro. "De overheidsdotatie is daarvan 61 procent. Maar in 2015 was het nog 63 procent. Op basis van de huidige informatie, zal de dotatie verder dalen".Bijkomende middelen wil de VRT baas onder meer halen via digitale reclame. "2016 wordt een verliesjaar. Maar dat komt ook omdat wij in de even jaren grote sportmanifestaties hebben, zoals de Olympische Spelen en voetbalkampioenschappen. Die vergen uiteraard grote productiekosten. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat de VRT winst maakt."In het eigen huis moet er ook een betere ondernemerscultuur komen. "Dat betekent niet noodzakelijk winst maken. Maar we moeten met schaarsere middelen meer kunnen doen. En we moeten nieuwe inkomsten kunnen genereren, bijvoorbeeld via een sterkere internationale verkoop van onze films."In het netwerk van regionale zenders zal worden gesnoeid, vermoedt de VRT-baas. "Er zijn er vandaag tien, en dat met een vooral verouderend publiek. Tien is te veel. Schaalvergroting lijkt me nodig, voor de kosten in de infrastructuur. Ook het dekkingsgebied zal moeten vergroten. We willen geen regionale zenders overnemen, maar we willen wel helpen bij de regionale verslaggeving."Uitgesteld kijken lijkt Lembrechts een grotere zorg voor de private zenders dan voor de VRT. Zij leven grotendeels van de reclame-inkomsten, die kunnen worden vermeden via het uitgestelde kijken. "We hebben ook altijd ingezet op lineair kijken. We houden er graag aan vast. Maar we kunnen de kijker uiteraard niet dicteren. Hoe blijf je relevant? Via het dwingende karakter van een uitzending, zoals een live verslaggeving."De Vlaamse fictiereeksen van VRT worden vaak uitgesteld bekeken. Die kunnen trouwens nog beter, vindt de VRT topman. "Ze hebben een heel goede reputatie, maar ze zijn iets te Vlaams. Dat verklaart uiteraard ook hun populariteit. Maar de Deense fictiemakers zijn wel geslaagd in hun internationalisering. Ik denk dat wij nog kunnen verbeteren met onze scenario's. Een voorbeeld is Tabula Rasa, dat volgend jaar op het scherm komt, een reeks in cofinanciering met de Duitse zender ZDF".