Ons land is zo de sterkste daler in de Europese Unie. Gemiddeld steeg het totale aantal tonkilometers in de Europese Unie met 4,5 procent. Volgens transportfederatie Febetra een nieuw bewijs dat Belgische chauffeurs weggeconcurreerd worden door buitenlandse truckers.

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de lidstaten over de in die landen geregistreerde voertuigen. Het gaat zowel om nationaal als internationaal vrachttransport.

In totaal in het vrachttransport over door in België geregistreerde voertuigen gedaald van 30.865 miljoen tonkilometers (het vervoer van 1 ton over 1 kilometer, red.) naar 26.741 miljoen tonkilometers. Terwijl in 2016 nog 255,6 miljoen ton vervoerd werd, was dat in 2017 nog 239,2 miljoen ton (-6,5 procent). Zowel het nationaal (-13,1 procent), als het internationaal transport (-13,8 procent) daalde sterk. Tussen 2013 en 2017 daalde het totale vrachtvervoer op de Belgische wegen zelfs met 18,5 procent.

Ons land is zo de sterkste daler in de Europese Unie. Gemiddeld steeg het totale aantal tonkilometers in de Europese Unie met 4,5 procent.

Dat het vrachtvervoer in België zo achteruitgaat, komt volgens transporteursvereniging Febetra omdat België niet meer competitief is op de internationale markt. 'Het transport tussen landen wordt meer en meer uitgevoerd door transporteurs die goedkoper zijn. Onze chauffeurs blijven de duurste van Europa', zegt woordvoerster Isabelle De Maegt. 'Daarenboven kunnen transporteurs uit andere landen via cabotage ook binnen België goederen vervoeren.'

Febetra pleit dan ook voor het behoud van de huidige regels rond cabotage, en verzet zich tegen een liberalisering ervan. Daarover worden in Europa momenteel discussies gevoerd. Vandaag mag een buitenlandse chauffeur op zeven dagen tijd slechts drie cabotageritten uitvoeren, en dan moet hij weer internationale ritten uitvoeren, legt De Maegt uit. Indien die regel zou verdwijnen, kunnen buitenlandse chauffeurs ongelimiteerd binnenlandse ritten in andere landen uitvoeren.

Ons land is zo de sterkste daler in de Europese Unie. Gemiddeld steeg het totale aantal tonkilometers in de Europese Unie met 4,5 procent. Volgens transportfederatie Febetra een nieuw bewijs dat Belgische chauffeurs weggeconcurreerd worden door buitenlandse truckers.De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de lidstaten over de in die landen geregistreerde voertuigen. Het gaat zowel om nationaal als internationaal vrachttransport. In totaal in het vrachttransport over door in België geregistreerde voertuigen gedaald van 30.865 miljoen tonkilometers (het vervoer van 1 ton over 1 kilometer, red.) naar 26.741 miljoen tonkilometers. Terwijl in 2016 nog 255,6 miljoen ton vervoerd werd, was dat in 2017 nog 239,2 miljoen ton (-6,5 procent). Zowel het nationaal (-13,1 procent), als het internationaal transport (-13,8 procent) daalde sterk. Tussen 2013 en 2017 daalde het totale vrachtvervoer op de Belgische wegen zelfs met 18,5 procent.Dat het vrachtvervoer in België zo achteruitgaat, komt volgens transporteursvereniging Febetra omdat België niet meer competitief is op de internationale markt. 'Het transport tussen landen wordt meer en meer uitgevoerd door transporteurs die goedkoper zijn. Onze chauffeurs blijven de duurste van Europa', zegt woordvoerster Isabelle De Maegt. 'Daarenboven kunnen transporteurs uit andere landen via cabotage ook binnen België goederen vervoeren.'Febetra pleit dan ook voor het behoud van de huidige regels rond cabotage, en verzet zich tegen een liberalisering ervan. Daarover worden in Europa momenteel discussies gevoerd. Vandaag mag een buitenlandse chauffeur op zeven dagen tijd slechts drie cabotageritten uitvoeren, en dan moet hij weer internationale ritten uitvoeren, legt De Maegt uit. Indien die regel zou verdwijnen, kunnen buitenlandse chauffeurs ongelimiteerd binnenlandse ritten in andere landen uitvoeren.