In sommige landen krijgen enkel moeders ouderschapsverlof, in andere bestaat ouderschapsverlof zelfs niet. De lokale wetgeving kan sterk verschillen, maar voortaan krijgen de ruim 40.000 werknemers van de autoproducent Volvo vanaf 1 april minstens 24 weken ouderschapsverlof. In landen waar het ouderschapsverlof al langer was dan 24 weken, blijft die regeling uiteraard behouden. De inclusieve policy van Volvo geldt ook voor adoptieouders, pleegouders en niet-biologische ouders in een holebikoppel.
...

In sommige landen krijgen enkel moeders ouderschapsverlof, in andere bestaat ouderschapsverlof zelfs niet. De lokale wetgeving kan sterk verschillen, maar voortaan krijgen de ruim 40.000 werknemers van de autoproducent Volvo vanaf 1 april minstens 24 weken ouderschapsverlof. In landen waar het ouderschapsverlof al langer was dan 24 weken, blijft die regeling uiteraard behouden. De inclusieve policy van Volvo geldt ook voor adoptieouders, pleegouders en niet-biologische ouders in een holebikoppel. Volvo voegt zich daarmee bij andere grote multinationals die de afgelopen jaren uitpakten met een dergelijk wereldwijd aanbod voor hun personeel. Onder meer het Belgische Solvay deed dat ook al. Het principe is hetzelfde, maar de voorwaarden verschillen van bedrijf tot bedrijf. De standaardaanpak van Volvo wordt vanaf 1 april 24 weken ouderschapsverlof met behoud van 80 procent van het loon. Bij Solvay krijgen ouders sinds dit jaar minstens zestien weken met behoud van hun volledige loon.Håkan Samuelsson, de CEO van Volvo, dat deel uitmaakt van de Chinese Geely Holding Group, verklaart expliciet dat het bedrijf een bedrijfscultuur wil creëren die gelijk ouderschap voor alle genders wil steunen: "Wanneer ouders gesteund worden in het vinden van een evenwicht tussen hun werk en hun gezin, helpt dat om de genderkloof te dichten, en laat het iedereen toe te uit te munten in zijn of haar carrière." Dat meer grote bedrijven als Volvo Cars voor een inclusieve bedrijfscultuur kiezen, heeft niet enkel met gendergelijkheid te maken. Er speelt ook een generatieverschil mee, zegt Elke Jeurissen, consultant diversiteit en inclusief leiderschap: "De jonge generatie werknemers is even ambitieus thuis als op het werk. Zij vragen naar meer manieren om flexibel te werken."Elke Jeurissen verwijst naar de demografische ontwikkeling. De vergrijzing leidt tot krapte op de arbeidsmarkt. "De jonge professionals zullen het in de toekomst voor het zeggen hebben. Bedrijf moeten ervoor zorgen dat ze de inclusieve omgeving hebben waar die werknemers naar op zoek zijn", legt Elke Jeurissen uit. "Als je tien jaar geleden naar huis moest omdat je kind ziek was, werd je negatief bekeken. Nu is dat helemaal veranderd."Uit recente cijfers van Trends Business Information bleek nog eens hoezeer het management van het Belgische bedrijfsleven een mannenbastion blijft. Bijna een kwart (21,4%) van de Belgische bedrijven heeft zelfs geen enkele vrouw in het management. Bij meer dan de helft van de bedrijven bedraagt het aantal vrouwen in het management minder dan 25 procent. Die cijfers zijn bizar, aangezien die genderkloof in het hoger onderwijs niet bestaat."Al meer dan twintig jaar studeren meer vrouwen dan mannen af", zegt Elke Jeurissen. "De vrouwen die twintig jaar geleden afstudeerden, zijn nu tussen 42 en 46 jaar en zouden leidende functies in bedrijven moeten hebben, maar dat is niet zo. In België is het aantal vrouwen in die posities maar 20 procent." In onderzoek wordt dat de leaky pipeline genoemd, legt Elke Jeurissen uit. De instroom van vrouwen is niet het probleem, wel dat de pijplijn aan talent onderweg lekt."We hebben geen instroom-, maar een doorstroomprobleem", analyseert Elke Jeurissen. "De instroom is gelijk, maar je heel wat vrouwen tussen 28 en 35 jaar blijven steken." Daar heeft de vaak moeilijke combinatie tussen werk en gezin veel mee te maken. Vrouwen zijn benadeeld, wanneer mannelijke collega's die net vader zijn geworden gemiddeld minder ouderschapsverlof opnemen dan zijzelf. Zo ontstaat een verschil in ervaring, netwerk en loon. Vaak wordt vrouwen ook nog een gebrek aan ambitie aangewreven. "Dat klopt niet", zegt Jeurissen. "80 procent van de mama's is even ambitieus na hun ouderschapsverlof als ervoor."Dat Volvo een genderneutraal ouderschapsverlof aanbiedt aan zijn werknemers, noemt Elke Jeurissen "een sterk signaal". Het belang van de bedrijfscultuur kan niet onderschat worden. "Op maatschappelijk niveau verandert het rollenpatroon in België al bijna dertig jaar bijna niet", besluit ze. "Maar ook in de bedrijven zie je dat niet alle papa's hun ouderschapsverlof nemen als ze werken voor een werkgever die dat niet aanmoedigt."