De ondernemersorganisaties zijn de overheden dankbaar voor de snelheid waarmee de stelsels voor tijdelijke werkloosheid zijn versoepeld en een garantieregeling voor lopende en nieuwe kredieten is uitgewerkt, klinkt het in koor bij VBO, Unizo en Fevia. Maar het is hoog tijd om een ander signaal te geven, vinden ze. Namelijk dat het de collectieve verantwoordelijkheid van iedereen is aan het werk te blijven als dat kan.

Voka vraagt dat de federale overheid een prestatiepremie van 150 euro per maand toekent aan wie zich tijdens de coronacrisis op de werkvloer begeeft. In steeds meer bedrijven komt de productie in het gedrang doordat werknemers vragen thuis te blijven.

'Zowel bij tijdelijke werkloosheid als bij ziekteverlof is er soms bijna geen financieel verschil meer tussen werken en niet werken', zegt Voka-topman Hans Maertens. 'Wij vragen een incentive voor wie zich op de werkvloer begeeft, als dat veilig kan. Thuiswerken komt niet aanmerking.'

Het VBO en Unizo wijzen die voorstellen af. 'Laat ons liever snel evalueren of wat de diverse overheden hebben beslist wel het juiste effect heeft. Het is goed dat de overheid nu geld in de economie pompt, maar ooit moet die rekening wel betaald worden.'

De ondernemersorganisaties zijn de overheden dankbaar voor de snelheid waarmee de stelsels voor tijdelijke werkloosheid zijn versoepeld en een garantieregeling voor lopende en nieuwe kredieten is uitgewerkt, klinkt het in koor bij VBO, Unizo en Fevia. Maar het is hoog tijd om een ander signaal te geven, vinden ze. Namelijk dat het de collectieve verantwoordelijkheid van iedereen is aan het werk te blijven als dat kan. Voka vraagt dat de federale overheid een prestatiepremie van 150 euro per maand toekent aan wie zich tijdens de coronacrisis op de werkvloer begeeft. In steeds meer bedrijven komt de productie in het gedrang doordat werknemers vragen thuis te blijven. 'Zowel bij tijdelijke werkloosheid als bij ziekteverlof is er soms bijna geen financieel verschil meer tussen werken en niet werken', zegt Voka-topman Hans Maertens. 'Wij vragen een incentive voor wie zich op de werkvloer begeeft, als dat veilig kan. Thuiswerken komt niet aanmerking.'Het VBO en Unizo wijzen die voorstellen af. 'Laat ons liever snel evalueren of wat de diverse overheden hebben beslist wel het juiste effect heeft. Het is goed dat de overheid nu geld in de economie pompt, maar ooit moet die rekening wel betaald worden.'