Vlaanderen telde in mei 217.811 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12.320 - of 6 procent - meer dan in dezelfde maand in 2013.

De toename valt in de eerste plaats te verklaren door de werkloze leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar, die groter wordt door het optrekken van de leeftijd voor het brugpensioen (van 58 tot 60 jaar). Het aantal werkzoekende 50-plussers stijgt zelfs met 12,3 procent. Het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 55 en 60 nam in mei toe met 22,7 procent, wat overeenstemt met 5.773 werkzoekenden.

Beter nieuws is dat de jeugdwerkloosheid blijft dalen, met 3,6 procent op jaarbasis. De werkloosheid binnen de groep tussen 25 en 50 jaar stijgt dan weer met 6,5 procent.

De VDAB wijst er voorts op dat 54 procent van de werkzoekenden mannen zijn en 46 procent vrouwen. Tien jaar geleden was precies het omgekeerde het geval. Dat heeft te maken met het forse banenverlies in de industrie - traditioneel een sector die veel mannen tewerkstelt - als gevolg van zowel de crisis als de automatisering en de globalisering. (Belga/BO)

Vlaanderen telde in mei 217.811 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12.320 - of 6 procent - meer dan in dezelfde maand in 2013. De toename valt in de eerste plaats te verklaren door de werkloze leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar, die groter wordt door het optrekken van de leeftijd voor het brugpensioen (van 58 tot 60 jaar). Het aantal werkzoekende 50-plussers stijgt zelfs met 12,3 procent. Het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 55 en 60 nam in mei toe met 22,7 procent, wat overeenstemt met 5.773 werkzoekenden.Beter nieuws is dat de jeugdwerkloosheid blijft dalen, met 3,6 procent op jaarbasis. De werkloosheid binnen de groep tussen 25 en 50 jaar stijgt dan weer met 6,5 procent. De VDAB wijst er voorts op dat 54 procent van de werkzoekenden mannen zijn en 46 procent vrouwen. Tien jaar geleden was precies het omgekeerde het geval. Dat heeft te maken met het forse banenverlies in de industrie - traditioneel een sector die veel mannen tewerkstelt - als gevolg van zowel de crisis als de automatisering en de globalisering. (Belga/BO)