De steun is gericht aan bedrijven en ondernemingen die door de coronacrisis 60 procent of meer omzetverlies leden (vergelijken met dezelfde periode in 2019). Het gaat niet langer om een forfaitair bedrag, maar een bijdrage in de vaste kosten.

De Vlaamse regering gaat er van uit dat de vaste kosten gemiddeld 15 procent van de omzet uitmaken. Het steunbedrag zal dus overeen komen met 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. Per bedrijf gaat het om maximaal 15.000 euro voor de maanden augustus en september.

De tussenkomst wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep en voor bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in augustus en september vorig jaar. Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden, moeten ook verplicht over een witte kassa beschikken.

Het mechanisme kan pas na 30 september worden aangevraagd. Bedrijven die nu verplicht gesloten zijn, kunnen wel een voorschot ontvangen van maximaal 2.000 euro.

Evenementensector

Daarnaast besliste de Vlaamse regering ook om de handelshuurregeling uit te breiden naar de evenementensector. Concreet zal de Vlaamse regering hier twee maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook minstens één maand kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro.

Bedrijven kunnen ook nog steeds terecht bij de PMV voor een achtergestelde lening. Hier werd de voowaarde om tegen eind dit jaar minstens 80 procent van het personeel uit het verleden tewerk te stellen, versoepeld. De minimumvoorwaarde werd verlaagd tot 60 procent en bedrijven krijgen ook meer tijd om hier aan te voldoen.

Daarnaast wil de Vlaamse regering ook het decreet rond de win-win-lening aanpassen, om de solvabiliteit van bedrijven te versterken. Het maximum te ontlenen bedrag per onderneming zou verhoogd worden van 200.000 euro naar 300.000 euro; het bedrag per kredietgever van 50.000 euro naar 75.000 euro en het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen vijf en tien jaar. Ook het fiscale voordeel van 2,5 procent zal worden uitgebreid tot de totale looptijd van maximaal tien jaar, terwijl het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies tijdelijk wordt verhoogd van 30 naar 40 procent maar dan enkel voor leningen die afgesloten zijn sinds 15 maart tot eind volgend jaar. Het Vlaams parlement moet zich hier nog over uitspreken.

Zowel Crevits als minister-president Jan Jambon benadrukten dat met deze beschermingsmaatregel het de bedoeling is om bedrijven die gezond waren voor de crisis, maar dus zwaar omzetverlies hebben geleden, te beschermen tegen een faillissement.

Horeca

Vooral de evenementensector -met 80.000 werknemers- lijden zwaar onder de coronapandemie. 'Het zijn verschrikkelijke tijden voor de evenementensector', verwoordde Jambon het. Vooral in het zomer is het normaal een topdrukte, maar de coronapandemie leidde tot heel wat annulaties. Crevits wees erop dat het hier om bedrijven gaat met vaak een goede reputatie in het buitenland. Daarnaast zien ook de horeca en het toerisme zwaar af. 'Je moet maar eens door de historische stadskern van Brugge of Antwerpen lopen, en zien hoeveel terrasjes er leeg zijn', aldus Crevits.

In de begroting is tot 80 miljoen euro voorzien voor deze nieuwe maatregel, maar het is niet uitgesloten dat die uiteindelijk minder zal kosten. 'Dat valt moeilijk in te schatten', luidde het vrijdag.

Controle

Minister Bart Somers riep op zijn beurt de lokale besturen op om te onderzoeken in hoeverre zij "complementaire maatregelen" kunnen treffen om bedrijven te helpen. De voorbije dagen en weken waren er al heel wat berichten over ondernemingen die onterechte steun hebben ontvangen. Crevits waarschuwde dat zij die het echt nodig hebben, daar niet de dupe van mogen worden. 'Onze mensen van Vlaio zullen blijven controleren', klonk het.

De steun is gericht aan bedrijven en ondernemingen die door de coronacrisis 60 procent of meer omzetverlies leden (vergelijken met dezelfde periode in 2019). Het gaat niet langer om een forfaitair bedrag, maar een bijdrage in de vaste kosten. De Vlaamse regering gaat er van uit dat de vaste kosten gemiddeld 15 procent van de omzet uitmaken. Het steunbedrag zal dus overeen komen met 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. Per bedrijf gaat het om maximaal 15.000 euro voor de maanden augustus en september. De tussenkomst wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep en voor bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in augustus en september vorig jaar. Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden, moeten ook verplicht over een witte kassa beschikken. Het mechanisme kan pas na 30 september worden aangevraagd. Bedrijven die nu verplicht gesloten zijn, kunnen wel een voorschot ontvangen van maximaal 2.000 euro. Daarnaast besliste de Vlaamse regering ook om de handelshuurregeling uit te breiden naar de evenementensector. Concreet zal de Vlaamse regering hier twee maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook minstens één maand kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro. Bedrijven kunnen ook nog steeds terecht bij de PMV voor een achtergestelde lening. Hier werd de voowaarde om tegen eind dit jaar minstens 80 procent van het personeel uit het verleden tewerk te stellen, versoepeld. De minimumvoorwaarde werd verlaagd tot 60 procent en bedrijven krijgen ook meer tijd om hier aan te voldoen.Daarnaast wil de Vlaamse regering ook het decreet rond de win-win-lening aanpassen, om de solvabiliteit van bedrijven te versterken. Het maximum te ontlenen bedrag per onderneming zou verhoogd worden van 200.000 euro naar 300.000 euro; het bedrag per kredietgever van 50.000 euro naar 75.000 euro en het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen vijf en tien jaar. Ook het fiscale voordeel van 2,5 procent zal worden uitgebreid tot de totale looptijd van maximaal tien jaar, terwijl het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies tijdelijk wordt verhoogd van 30 naar 40 procent maar dan enkel voor leningen die afgesloten zijn sinds 15 maart tot eind volgend jaar. Het Vlaams parlement moet zich hier nog over uitspreken. Zowel Crevits als minister-president Jan Jambon benadrukten dat met deze beschermingsmaatregel het de bedoeling is om bedrijven die gezond waren voor de crisis, maar dus zwaar omzetverlies hebben geleden, te beschermen tegen een faillissement. Vooral de evenementensector -met 80.000 werknemers- lijden zwaar onder de coronapandemie. 'Het zijn verschrikkelijke tijden voor de evenementensector', verwoordde Jambon het. Vooral in het zomer is het normaal een topdrukte, maar de coronapandemie leidde tot heel wat annulaties. Crevits wees erop dat het hier om bedrijven gaat met vaak een goede reputatie in het buitenland. Daarnaast zien ook de horeca en het toerisme zwaar af. 'Je moet maar eens door de historische stadskern van Brugge of Antwerpen lopen, en zien hoeveel terrasjes er leeg zijn', aldus Crevits. In de begroting is tot 80 miljoen euro voorzien voor deze nieuwe maatregel, maar het is niet uitgesloten dat die uiteindelijk minder zal kosten. 'Dat valt moeilijk in te schatten', luidde het vrijdag. Minister Bart Somers riep op zijn beurt de lokale besturen op om te onderzoeken in hoeverre zij "complementaire maatregelen" kunnen treffen om bedrijven te helpen. De voorbije dagen en weken waren er al heel wat berichten over ondernemingen die onterechte steun hebben ontvangen. Crevits waarschuwde dat zij die het echt nodig hebben, daar niet de dupe van mogen worden. 'Onze mensen van Vlaio zullen blijven controleren', klonk het.