Tot vandaag is uitzendarbeid in de openbare sector zo goed als verboden. Door het decreet komt daar verandering in. Uitzendkrachten zullen aan de slag kunnen bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen, zoals gemeentebesturen, OCMW's of intercommunales.

Uitzendarbeid kan dan worden ingezet ter vervanging van afwezigen, bij de vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk.

In tegenstelling tot de privésector zal de openbare sector geen gebruik kunnen maken van het motief 'instroom', dus uitzendarbeid met het oog op vast werk.

Wel kan natuurlijk iemand starten als uitzendkracht als tijdelijk vervanging en wanneer het personeelslid definitief niet meer terugkeert uiteindelijk vast worden aangenomen, maar dan wel na een selectieprocedure.

Minister Homans wijst op de voordelen van uitzendarbeid. "Het laat de overheid toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid of voor uitzonderlijk werk waarvoor specifieke kennis of expertise nodig is. Voor de ambtenaren zelf is het ook een goede zaak want de werkdruk stijgt niet bij het (tijdelijk) wegvallen van een collega of bij een tijdelijke toename van het werk. De dienstverlening naar de burger blijft op die manier dus verzekerd", aldus de minister.

Uitzendarbeid kan ook meer diversiteit brengen binnen het personeelsbestand en biedt bijvoorbeeld mensen uit kansengroepen, laaggeschoolden en 50-plussers de kans om werkervaring op te doen, klinkt het.

Het decreet moet nog naar het parlement om bekrachtigd te worden en kan na publicatie in het Staatsblad in werking treden.

Tot vandaag is uitzendarbeid in de openbare sector zo goed als verboden. Door het decreet komt daar verandering in. Uitzendkrachten zullen aan de slag kunnen bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen, zoals gemeentebesturen, OCMW's of intercommunales. Uitzendarbeid kan dan worden ingezet ter vervanging van afwezigen, bij de vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. In tegenstelling tot de privésector zal de openbare sector geen gebruik kunnen maken van het motief 'instroom', dus uitzendarbeid met het oog op vast werk. Wel kan natuurlijk iemand starten als uitzendkracht als tijdelijk vervanging en wanneer het personeelslid definitief niet meer terugkeert uiteindelijk vast worden aangenomen, maar dan wel na een selectieprocedure. Minister Homans wijst op de voordelen van uitzendarbeid. "Het laat de overheid toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid of voor uitzonderlijk werk waarvoor specifieke kennis of expertise nodig is. Voor de ambtenaren zelf is het ook een goede zaak want de werkdruk stijgt niet bij het (tijdelijk) wegvallen van een collega of bij een tijdelijke toename van het werk. De dienstverlening naar de burger blijft op die manier dus verzekerd", aldus de minister. Uitzendarbeid kan ook meer diversiteit brengen binnen het personeelsbestand en biedt bijvoorbeeld mensen uit kansengroepen, laaggeschoolden en 50-plussers de kans om werkervaring op te doen, klinkt het. Het decreet moet nog naar het parlement om bekrachtigd te worden en kan na publicatie in het Staatsblad in werking treden.