Volgens die analyse zaaien de Vlaamse landbouwers dit jaar meer dan dubbel zoveel zomertarwe in als vorig jaar (+116 procent), en ruim de helft meer zomergerst (+57 procent). 'De start van de Russische agressie ten aanzien van Oekraïne in februari van dit jaar en de daarmee gepaard gaande sterke stijging van de graanprijs, doet Vlaamse landbouwers overschakelen naar zomergranen', zegt het departement.

Het totale areaal granen dit jaar blijft wel status quo tegenover vorig jaar, omdat er door 'de natte omstandigheden tijdens het najaar van 2021' onder andere minder wintertarwe en spelt werd ingezaaid.

Een ander gewas dat het mogelijk onder invloed van de oorlog in Oekraïne en de impact ervan op de prijs goed doet, is korrelmaïs (+30 procent). De Vlaamse landbouwers hebben voorts meer interesse in koolzaad (+20 procent). Ook hier is er sprake van 'guntige prijsvorming', en bovendien zorgt de teelt van koolzaad voor een extra teeltrotatie op de landbouwbedrijven, klinkt het.

Groenten

Kind van de rekening zijn de groenten. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de teelt van groenten dit jaar een flinke duik neemt: -20 procent. Dat heeft niet alleen te maken met de keuze van landbouwers om meer zomergranen en korrelmaïs te verbouwen, zo luidt het, maar ook met 'de sterk gestegen teelkosten (zaden, meststoffen ...) en de verminderde vraag van de groenteverwerkende industrie'.

De bonen krijgen de grootste klappen, met een verwachte halvering van het areaal. 'De bonenteelt is erg gevoeling voor droogte of overvloedige regenval, wat de afgelopen jaren in de zomer vaak een probleem was', zegt het Departement Landbouw en Visserij. Ook vorig jaar was de oppervlakte bonen al gedaald.

Binnen de groenten zijn er ook stevige dalingen bij wortelen (-30 procent) en spinazie (-29 procent). Het areaal ajuin daalt (-16 procent) voor de eerste keer in tien jaar. En spruitkolen zijn minder populair bij de landbouwers (-22 procent), omdat de vraag naar Belgische spruiten in de Verenigde Staten sterk is teruggevallen door de sterk gestegen containerkost voor het overzeese transport.

In de fruitsector valt de daling van het areaal aardbeien op (-8 procent). Het areaal appelen daalt opnieuw licht (-2 procent), terwijl de peren status quo blijven.

Het Departement Landbouw en Visserij stipt ten slotte nog aan dat het areaal aardappelen weer is toegenomen (+2,6 procent). Het was vorig jaar gedaald omdat de vraag naar verwerkte aardappelproducten tijdens de coronacrisis lager lag. Mensen gingen minder uit eten, waardoor er minder frietjes, kroketten en puree geconsumeerd werden.

Volgens die analyse zaaien de Vlaamse landbouwers dit jaar meer dan dubbel zoveel zomertarwe in als vorig jaar (+116 procent), en ruim de helft meer zomergerst (+57 procent). 'De start van de Russische agressie ten aanzien van Oekraïne in februari van dit jaar en de daarmee gepaard gaande sterke stijging van de graanprijs, doet Vlaamse landbouwers overschakelen naar zomergranen', zegt het departement.Het totale areaal granen dit jaar blijft wel status quo tegenover vorig jaar, omdat er door 'de natte omstandigheden tijdens het najaar van 2021' onder andere minder wintertarwe en spelt werd ingezaaid.Een ander gewas dat het mogelijk onder invloed van de oorlog in Oekraïne en de impact ervan op de prijs goed doet, is korrelmaïs (+30 procent). De Vlaamse landbouwers hebben voorts meer interesse in koolzaad (+20 procent). Ook hier is er sprake van 'guntige prijsvorming', en bovendien zorgt de teelt van koolzaad voor een extra teeltrotatie op de landbouwbedrijven, klinkt het.Kind van de rekening zijn de groenten. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de teelt van groenten dit jaar een flinke duik neemt: -20 procent. Dat heeft niet alleen te maken met de keuze van landbouwers om meer zomergranen en korrelmaïs te verbouwen, zo luidt het, maar ook met 'de sterk gestegen teelkosten (zaden, meststoffen ...) en de verminderde vraag van de groenteverwerkende industrie'.De bonen krijgen de grootste klappen, met een verwachte halvering van het areaal. 'De bonenteelt is erg gevoeling voor droogte of overvloedige regenval, wat de afgelopen jaren in de zomer vaak een probleem was', zegt het Departement Landbouw en Visserij. Ook vorig jaar was de oppervlakte bonen al gedaald.Binnen de groenten zijn er ook stevige dalingen bij wortelen (-30 procent) en spinazie (-29 procent). Het areaal ajuin daalt (-16 procent) voor de eerste keer in tien jaar. En spruitkolen zijn minder populair bij de landbouwers (-22 procent), omdat de vraag naar Belgische spruiten in de Verenigde Staten sterk is teruggevallen door de sterk gestegen containerkost voor het overzeese transport.In de fruitsector valt de daling van het areaal aardbeien op (-8 procent). Het areaal appelen daalt opnieuw licht (-2 procent), terwijl de peren status quo blijven.Het Departement Landbouw en Visserij stipt ten slotte nog aan dat het areaal aardappelen weer is toegenomen (+2,6 procent). Het was vorig jaar gedaald omdat de vraag naar verwerkte aardappelproducten tijdens de coronacrisis lager lag. Mensen gingen minder uit eten, waardoor er minder frietjes, kroketten en puree geconsumeerd werden.