Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge een samenwerkingsakkoord ondertekend.

De vier havenbesturen van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge verbinden zich er via het samenwerkingsakkoord toe om samen met de Vlaamse Havenverenigingen en de Vlaamse overheid 30 actiepunten uit te voeren.

Die actiepunten zijn verdeeld in zes domeinen.

1) Op het vlak van economische en commerciële samenwerking zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge samen hun marktaandeel in de containertrafiek tussen Azië en Noordwest-Europa vergroten.

2) Er zal ook samengewerkt worden rond logistiek. De focus ligt daarbij op acties rond een betere ontsluiting van het achterland via spoor, binnenvaart en pijpleidingen.

3) Wat betreft de samenwerking rond beleidsthema's worden binnen Flanders Port Area onderwerpen besproken en standpunten op elkaar afgestemd.

4) Er worden operationele tools ontwikkeld via het Cargo Community System waar de private sector bij betrokken wordt.

5) Om aan de vraag naar technisch geschoold personeel te voldoen, worden projecten gelanceerd waarbij studenten en werknemers gezamenlijk worden benaderd.

6) Er wordt ingezet op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van de Vlaamse zeehavens.

Het is in ieder geval de bedoeling dat de havens via het samenwerkingsakkoord hun rol als logistieke knooppunten van Vlaanderen en Europa maximaal uitspelen.

"Iedereen engageert zich eensgezind om Vlaanderen tegen 2020 naar de Europese top te loodsen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. In het najaar van 2013 onderneemt Crevits samen met de vier havenbesturen een buitenlandse missie. (Belga/BO)

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge een samenwerkingsakkoord ondertekend.De vier havenbesturen van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge verbinden zich er via het samenwerkingsakkoord toe om samen met de Vlaamse Havenverenigingen en de Vlaamse overheid 30 actiepunten uit te voeren. Die actiepunten zijn verdeeld in zes domeinen. 1) Op het vlak van economische en commerciële samenwerking zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge samen hun marktaandeel in de containertrafiek tussen Azië en Noordwest-Europa vergroten. 2) Er zal ook samengewerkt worden rond logistiek. De focus ligt daarbij op acties rond een betere ontsluiting van het achterland via spoor, binnenvaart en pijpleidingen.3) Wat betreft de samenwerking rond beleidsthema's worden binnen Flanders Port Area onderwerpen besproken en standpunten op elkaar afgestemd.4) Er worden operationele tools ontwikkeld via het Cargo Community System waar de private sector bij betrokken wordt.5) Om aan de vraag naar technisch geschoold personeel te voldoen, worden projecten gelanceerd waarbij studenten en werknemers gezamenlijk worden benaderd.6) Er wordt ingezet op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van de Vlaamse zeehavens.Het is in ieder geval de bedoeling dat de havens via het samenwerkingsakkoord hun rol als logistieke knooppunten van Vlaanderen en Europa maximaal uitspelen. "Iedereen engageert zich eensgezind om Vlaanderen tegen 2020 naar de Europese top te loodsen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. In het najaar van 2013 onderneemt Crevits samen met de vier havenbesturen een buitenlandse missie. (Belga/BO)