Het gaat om vertegenwoordigers uit Nigeria, Ghana en Ivoorkust. Ook enkele ngo's, zoals 11.11.11, waren aanwezig. De mensen droegen spandoeken met slogans als 'SIAT, give us back our land' en 'Stop Injustice in African Territories'. De actievoerders kaarten de, wat zij noemen, 'landroof' van SIAT aan.

'Het bedrijf heeft duizenden hectares land van de lokale bevolking opgekocht, waardoor lokale landbouwers geen voedselzekerheid meer hebben. Er wordt schade aan het milieu en de biodiversiteit toegebracht door de monoplantages van rubber en palmolie', zegt Kristel Cuvelier van Fian Belgium, een ngo actief rond het recht op voldoende toegang tot voedsel en organisator van de actie. Fian Belgium overhandigde een brief met hun eisen aan de directie. Daarin stond ook de vraag aan de federale overheid om in te grijpen, en om ontwikkelingshulp niet meer naar grootschalige bedrijven te laten gaan, maar wel naar de lokale bevolking.

De CEO van SIAT, Jan van Eykeren, bevestigt dat het bedrijf de brief heeft ontvangen. "We gaan alles goed bekijken en daarna gepast reageren." Van Eykeren benadrukt dat het bedrijf niet aan "landroof" doet. "We hebben de gronden verworven op vraag van de verschillende regeringen, in de tijd dat staatsbedrijven moesten privatiseren. Wij gaan niet op zoek naar extra gronden, de regeringen vragen het ons." De CEO roept de actievoerders op om in dialoog te gaan met het bedrijf.

Het gaat om vertegenwoordigers uit Nigeria, Ghana en Ivoorkust. Ook enkele ngo's, zoals 11.11.11, waren aanwezig. De mensen droegen spandoeken met slogans als 'SIAT, give us back our land' en 'Stop Injustice in African Territories'. De actievoerders kaarten de, wat zij noemen, 'landroof' van SIAT aan.'Het bedrijf heeft duizenden hectares land van de lokale bevolking opgekocht, waardoor lokale landbouwers geen voedselzekerheid meer hebben. Er wordt schade aan het milieu en de biodiversiteit toegebracht door de monoplantages van rubber en palmolie', zegt Kristel Cuvelier van Fian Belgium, een ngo actief rond het recht op voldoende toegang tot voedsel en organisator van de actie. Fian Belgium overhandigde een brief met hun eisen aan de directie. Daarin stond ook de vraag aan de federale overheid om in te grijpen, en om ontwikkelingshulp niet meer naar grootschalige bedrijven te laten gaan, maar wel naar de lokale bevolking.De CEO van SIAT, Jan van Eykeren, bevestigt dat het bedrijf de brief heeft ontvangen. "We gaan alles goed bekijken en daarna gepast reageren." Van Eykeren benadrukt dat het bedrijf niet aan "landroof" doet. "We hebben de gronden verworven op vraag van de verschillende regeringen, in de tijd dat staatsbedrijven moesten privatiseren. Wij gaan niet op zoek naar extra gronden, de regeringen vragen het ons." De CEO roept de actievoerders op om in dialoog te gaan met het bedrijf.