Begin 2001 verwierf Dexia Crédit Local controle over Dexia Israël, dat zich richt op financiële dienstverlening aan de openbare en gemeentelijke sector in Israël. Nog volgens het communiqué kan de impact van de verkoop als 'niet-significant' worden beschouwd.

Bank of Jerusalem toonde de afgelopen jaren een aantal keer interesse, maar Dexia wees die biedingen af. Zij bood ongeveer 100 miljoen euro voor de Israëlische activiteiten van Dexia. De afgelopen jaren kwam Dexia een aantal keer onder vuur te liggen voor zijn Israëlische activiteiten. Zo stelde de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in de bezette gebieden dat Dexia de mensenrechten in bezet Palestina schond.

Begin 2001 verwierf Dexia Crédit Local controle over Dexia Israël, dat zich richt op financiële dienstverlening aan de openbare en gemeentelijke sector in Israël. Nog volgens het communiqué kan de impact van de verkoop als 'niet-significant' worden beschouwd.Bank of Jerusalem toonde de afgelopen jaren een aantal keer interesse, maar Dexia wees die biedingen af. Zij bood ongeveer 100 miljoen euro voor de Israëlische activiteiten van Dexia. De afgelopen jaren kwam Dexia een aantal keer onder vuur te liggen voor zijn Israëlische activiteiten. Zo stelde de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in de bezette gebieden dat Dexia de mensenrechten in bezet Palestina schond.