De vennoten dienden donderdag op een buitengewone algemene vergadering in te stemmen met de vereffening van Arcofin, Arcopar en Arcoplus, Die vereffening komt er na een zwaar waardeverlies als gevolg van de ontmanteling van de Dexia-groep.

Arco is de holding van de christelijke werknemersbeweging ACW en een van de grote aandeelhouders van Dexia. Particuliere vennoten kunnen genieten van een overheidsgarantie.

Een ruime meerderheid stemde in met de vereffeningen. Er werd een college van drie vereffenaars benoemd, bestaande uit bedrijfsrevisor Ludo Foqué, Marc Tinant en Francine Swiggers, de voorzitster van Arco.

In november heeft de regering een waarborgregeling voor de coöperanten goedgekeurd. Die maatregel kost de belastingbetaler mogelijk 1 miljard euro.(Belga/BO)

De vennoten dienden donderdag op een buitengewone algemene vergadering in te stemmen met de vereffening van Arcofin, Arcopar en Arcoplus, Die vereffening komt er na een zwaar waardeverlies als gevolg van de ontmanteling van de Dexia-groep. Arco is de holding van de christelijke werknemersbeweging ACW en een van de grote aandeelhouders van Dexia. Particuliere vennoten kunnen genieten van een overheidsgarantie. Een ruime meerderheid stemde in met de vereffeningen. Er werd een college van drie vereffenaars benoemd, bestaande uit bedrijfsrevisor Ludo Foqué, Marc Tinant en Francine Swiggers, de voorzitster van Arco. In november heeft de regering een waarborgregeling voor de coöperanten goedgekeurd. Die maatregel kost de belastingbetaler mogelijk 1 miljard euro.(Belga/BO)