Sinds 12 juni is er in ons land een nieuwe regeling van kracht voor vennootschappen. Volgens de nieuwe regels kan de rechtbank van koophandel een vennootschap ontbinden indien die geen jaarrekening heeft ingediend binnen een termijn van 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Daarvoor kregen de vennnootschappen enkel een tarieftoeslag bovenop de neerleggingskost bij laattijdigheid.

Rol van de boekhouder

Volgens IAB geeft de nieuwe regelgeving een extra dimensie aan de verantwoordelijkheid van de boekhouder. 'Zij zijn in principe verantwoordelijk voor de neerlegging van de jaarrekening', klinkt het. 'Het gaat voortaan niet alleen meer om het vermijden van additionele kosten voor de ondernemers. De niet tijdige neerlegging kan er nu sneller toe leiden dat de ondernemers in een -ongewilde- ontbindingsprocedure terechtkomen.' IAB roept ondernemers dan ook op om duidelijke afspraken te maken met hun accountants.

Wat als de onderneming toch te laat is met het indienen van de jaarrekening? Dan kan een belanghebbende de ontbinding van de vennootschap aanvragen bij de rechtbank van koophandel. Na een verzoek zal de rechtbank een regularisatietermijn toekennen van minimaal drie maanden en wordt het dossier verwezen voor opvolging naar de kamer voor handelsonderzoek. Na afloop van de termijn doet de rechtbank uitspraak, op verslag van de kamer voor handelsonderzoek.

Sinds 12 juni is er in ons land een nieuwe regeling van kracht voor vennootschappen. Volgens de nieuwe regels kan de rechtbank van koophandel een vennootschap ontbinden indien die geen jaarrekening heeft ingediend binnen een termijn van 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Daarvoor kregen de vennnootschappen enkel een tarieftoeslag bovenop de neerleggingskost bij laattijdigheid. Volgens IAB geeft de nieuwe regelgeving een extra dimensie aan de verantwoordelijkheid van de boekhouder. 'Zij zijn in principe verantwoordelijk voor de neerlegging van de jaarrekening', klinkt het. 'Het gaat voortaan niet alleen meer om het vermijden van additionele kosten voor de ondernemers. De niet tijdige neerlegging kan er nu sneller toe leiden dat de ondernemers in een -ongewilde- ontbindingsprocedure terechtkomen.' IAB roept ondernemers dan ook op om duidelijke afspraken te maken met hun accountants. Wat als de onderneming toch te laat is met het indienen van de jaarrekening? Dan kan een belanghebbende de ontbinding van de vennootschap aanvragen bij de rechtbank van koophandel. Na een verzoek zal de rechtbank een regularisatietermijn toekennen van minimaal drie maanden en wordt het dossier verwezen voor opvolging naar de kamer voor handelsonderzoek. Na afloop van de termijn doet de rechtbank uitspraak, op verslag van de kamer voor handelsonderzoek.