We willen investeren in de toekomst

Het huidige economisch klimaat zet geen domper op de ondernemingszin van de Belgen. Ongeveer de helft van de respondenten wil tot 50 procent van de winst investeren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Die wil om tot de helft te investeren is het grootst onder CEO's (70%), gevolgd door zelfstandigen (50%) en loontrekkenden (44%).

Als u moet investeren om uw bedrijf future proof te houden, hoeveel procent van de winst zou u daar maximaal aan willen investeren?

Bedrijven doorstaan nipt de duurzaamheidstoets

De Belgen zijn matig tevreden over de duurzaamheid van hun werkplek, maar een gemiddelde score van 6,6 op 10 is geen schitterend rapport. Mannen blijken iets enthousiaster dan vrouwen: 40 procent geeft zijn bedrijf 8 tot 10. Bij de vrouwen is dat 36,8 procent. Grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers (41,2%) en kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers (40,7%) krijgen ook minstens een 8.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam is uw bedrijf?

De fiets moet ons redden

De bedrijven stimuleren hun werknemers meer om naar het werk te fietsen dan dat ze hun wagenpark vergroenen. Ook een verkleinde afvalstroom en zonnepanelen zijn al goed ingeburgerd. Bijna een op de vijf loontrekkenden zegt dat er nog geen maatregelen geïmplementeerd worden. Onder CEO's is dat slechts 6 procent. Volgens hen nemen hun bedrijven heel wat duurzame maatregelen: ze geven vrijwel elke categorie een hogere score dan werknemers. Mogelijk zijn die loontrekkenden niet op de hoogte van de maatregelen of bekijken de CEO's hun beleid rooskleuriger.

Welke ecologische maatregelen worden in uw bedrijf geïmplementeerd?

Klimaatneutraal tegen 2050 lijkt twijfelachtig

Meer dan de helft van de Belgen weet niet of zijn bedrijf klimaatneutraal kan worden tegen 2050, zoals de Europese Unie voorschrijft. CEO's (46%) zijn wel optimistischer dan werknemers (31%) over de haalbaarheid, al zullen daar ook zware investeringen tegenover moeten staan. Een vijfde van de zelfstandigen denkt dat het makkelijk zal lukken. Zij scoren het beste.

Kan uw bedrijf de Europese richtlijn van klimaatneutraliteit tegen 2050 halen?

Duurzaamheidsmangaers zijn niet ingeburgerd

De Belgen zijn niet overtuigd van de meerwaarde van een duurzaamheidsmanager, die het beleid uitstippelt en bewaakt. Als die er is, dan is dat vaker een interne werknemer (20%) dan een externe persoon (2%). Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een zo'n manager is. 60 procent van de bedrijven met meer dan 200 werknemers heeft er een.

Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsmanager?

Stijgende loonkosten baren zorgen

Een op de vijf respondenten wil maatregelen nemen om de stijgende loonkosten te dekken. Abstractie makend van wie 'weet niet' antwoordde op de enquête, verdubbelt dat aantal zelfs tot 43 procent. Een kwart van de CEO's geeft aan dat ook in het nabije verleden al te hebben gedaan. Het lijkt erop dat mannen een harder hr-beleid zullen voeren. 66 procent van hen zegt deze maatregel al geïmplementeerd te hebben of van plan zijn dat te doen, tegenover 56 procent van de vrouwen.

Op de lange termijn staan bedrijven voor heel wat uitdagingen. Waarin investeert uw bedrijf nu al om de toekomst veilig te stellen? Of welke initiatieven is uw bedrijf van plan te nemen?

Nog geen toekomstvisie

De helft van de loontrekkenden (54%) heeft geen idee welke maatregelen hun bedrijf nog zal nemen om het future proof te maken. Opvallend: onder de CEO's is dat slechts 17 procent. De maatregelen die nog zullen worden genomen, blijken vooral laaghangend fruit te zijn. De top drie bestaat uit de elektrificatie van het wagenpark, (extra) zonnepanelen installeren en de afvalstroom verkleinen. Die eerste maatregelen komen er allicht onder impuls van de subsidies.

Welke maatregelen plant uw bedrijf de komende jaren te nemen in het kader van duurzaamheid?

Trends Impact Awards

Op 30 november reikt Trends in samenwerking met de Antwerp Management School en PwC de eerste Trends Impact Awards uit. We belonen bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en presenteren projecten die nu al een impact hebben in het streven naar een duurzamere wereld.

We wilden ook weten wat ú denkt en ondervroegen de actieve Belg in oktober over drie thema's: mobiliteit, welzijn op het werk en de veerkracht van bedrijven. Drie weken las u in Trends telkens een dossier waarin we de resultaten van die enquête voorstellen, experts het debat laten opentrekken en concrete voorbeelden uit de bedrijfswereld toelichten.

917 Belgen tussen 25 tot 64 jaar vulden de enquête volledig in. Van hen zijn 49,1 procent vrouwen en 50,9 procent mannen. Ze zitten gelijkmatig verdeeld over vier leeftijdscategorieën: -35-jarigen, 35- tot 45-jarigen, 45- tot 54-jarigen, en 55-plussers. Het gaat van werkzoekenden tot CEO's, van studenten tot gepensioneerden, zelfstandigen en loontrekkenden.

Het huidige economisch klimaat zet geen domper op de ondernemingszin van de Belgen. Ongeveer de helft van de respondenten wil tot 50 procent van de winst investeren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Die wil om tot de helft te investeren is het grootst onder CEO's (70%), gevolgd door zelfstandigen (50%) en loontrekkenden (44%).Als u moet investeren om uw bedrijf future proof te houden, hoeveel procent van de winst zou u daar maximaal aan willen investeren? De Belgen zijn matig tevreden over de duurzaamheid van hun werkplek, maar een gemiddelde score van 6,6 op 10 is geen schitterend rapport. Mannen blijken iets enthousiaster dan vrouwen: 40 procent geeft zijn bedrijf 8 tot 10. Bij de vrouwen is dat 36,8 procent. Grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers (41,2%) en kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers (40,7%) krijgen ook minstens een 8. Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam is uw bedrijf? De bedrijven stimuleren hun werknemers meer om naar het werk te fietsen dan dat ze hun wagenpark vergroenen. Ook een verkleinde afvalstroom en zonnepanelen zijn al goed ingeburgerd. Bijna een op de vijf loontrekkenden zegt dat er nog geen maatregelen geïmplementeerd worden. Onder CEO's is dat slechts 6 procent. Volgens hen nemen hun bedrijven heel wat duurzame maatregelen: ze geven vrijwel elke categorie een hogere score dan werknemers. Mogelijk zijn die loontrekkenden niet op de hoogte van de maatregelen of bekijken de CEO's hun beleid rooskleuriger. Welke ecologische maatregelen worden in uw bedrijf geïmplementeerd? Meer dan de helft van de Belgen weet niet of zijn bedrijf klimaatneutraal kan worden tegen 2050, zoals de Europese Unie voorschrijft. CEO's (46%) zijn wel optimistischer dan werknemers (31%) over de haalbaarheid, al zullen daar ook zware investeringen tegenover moeten staan. Een vijfde van de zelfstandigen denkt dat het makkelijk zal lukken. Zij scoren het beste. Kan uw bedrijf de Europese richtlijn van klimaatneutraliteit tegen 2050 halen?De Belgen zijn niet overtuigd van de meerwaarde van een duurzaamheidsmanager, die het beleid uitstippelt en bewaakt. Als die er is, dan is dat vaker een interne werknemer (20%) dan een externe persoon (2%). Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een zo'n manager is. 60 procent van de bedrijven met meer dan 200 werknemers heeft er een.Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsmanager? Een op de vijf respondenten wil maatregelen nemen om de stijgende loonkosten te dekken. Abstractie makend van wie 'weet niet' antwoordde op de enquête, verdubbelt dat aantal zelfs tot 43 procent. Een kwart van de CEO's geeft aan dat ook in het nabije verleden al te hebben gedaan. Het lijkt erop dat mannen een harder hr-beleid zullen voeren. 66 procent van hen zegt deze maatregel al geïmplementeerd te hebben of van plan zijn dat te doen, tegenover 56 procent van de vrouwen. Op de lange termijn staan bedrijven voor heel wat uitdagingen. Waarin investeert uw bedrijf nu al om de toekomst veilig te stellen? Of welke initiatieven is uw bedrijf van plan te nemen? De helft van de loontrekkenden (54%) heeft geen idee welke maatregelen hun bedrijf nog zal nemen om het future proof te maken. Opvallend: onder de CEO's is dat slechts 17 procent. De maatregelen die nog zullen worden genomen, blijken vooral laaghangend fruit te zijn. De top drie bestaat uit de elektrificatie van het wagenpark, (extra) zonnepanelen installeren en de afvalstroom verkleinen. Die eerste maatregelen komen er allicht onder impuls van de subsidies. Welke maatregelen plant uw bedrijf de komende jaren te nemen in het kader van duurzaamheid?