Volgens het VBO vergeten de vakbonden te kijken naar de houdbaarheid van het socialezekerheidssysteem en de performantie van de uitgaven. Om in de toekomst een duurzame sociale zekerheid te kunnen garanderen, moet volgens de werkgeversfederatie efficiënt en verantwoordelijk worden omgegaan met zowel de inkomsten als de uitgaven.

Het verbond pleit voor een herziening van de parameters die de grootte van de welvaartsenveloppe bepalen. Die enveloppe wordt nog steeds berekend op basis van achterhaalde paramaters uit het generatiepact van 2005, stelt het VBO. Voor die berekening wordt uitgegaan van een productiviteitsgroei van 1,75 procent, een cijfer uit 2005, terwijl uit cijfers van het federaal planbureau blijkt dat de productiviteitsgroei structureel 0,8 procent bedraagt, klinkt het. Het gaat dan om cijfers uit 2019 voor de periode 2021-2024. 'Overigens wordt zelfs nog geen rekening gehouden met de zware economische impact van de coronacrisis. Pure fictie dus in een jaar waarin grote productiviteitsverliezen werden geleden.'

Armoederisico's aanpakken

De werkgeversfederatie wil dat overheidsmiddelen zo optimaal mogelijk worden ingezet om de armoederisico's doelgericht aan te pakken. 'Die enveloppe moet dus ingezet worden voor de mensen die ze het hardst nodig hebben, in plaats van ze zeer breed te verdelen over de vele categorieën', klinkt het.

De koppeling van de gesprekken over de sociale uitkeringen van niet-werkenden aan de onderhandelingen over de lonen van werknemers, wordt volgens het VBO door de vakbonden onterecht als chantage beschouwd. 'Sinds de invoering van de welvaartsenveloppe in 2005 (!) is dat steeds het geval geweest. Tijdens het Interprofessioneel Akkoord (IPA) werden beide dossiers altijd samen besproken', stelt het VBO.

Het verbond zegt de vakbonden te hebben aangeboden om de besprekingen over de welvaartsenveloppe en de loonnorm nu al op te starten.

Volgens het VBO vergeten de vakbonden te kijken naar de houdbaarheid van het socialezekerheidssysteem en de performantie van de uitgaven. Om in de toekomst een duurzame sociale zekerheid te kunnen garanderen, moet volgens de werkgeversfederatie efficiënt en verantwoordelijk worden omgegaan met zowel de inkomsten als de uitgaven. Het verbond pleit voor een herziening van de parameters die de grootte van de welvaartsenveloppe bepalen. Die enveloppe wordt nog steeds berekend op basis van achterhaalde paramaters uit het generatiepact van 2005, stelt het VBO. Voor die berekening wordt uitgegaan van een productiviteitsgroei van 1,75 procent, een cijfer uit 2005, terwijl uit cijfers van het federaal planbureau blijkt dat de productiviteitsgroei structureel 0,8 procent bedraagt, klinkt het. Het gaat dan om cijfers uit 2019 voor de periode 2021-2024. 'Overigens wordt zelfs nog geen rekening gehouden met de zware economische impact van de coronacrisis. Pure fictie dus in een jaar waarin grote productiviteitsverliezen werden geleden.' De werkgeversfederatie wil dat overheidsmiddelen zo optimaal mogelijk worden ingezet om de armoederisico's doelgericht aan te pakken. 'Die enveloppe moet dus ingezet worden voor de mensen die ze het hardst nodig hebben, in plaats van ze zeer breed te verdelen over de vele categorieën', klinkt het. De koppeling van de gesprekken over de sociale uitkeringen van niet-werkenden aan de onderhandelingen over de lonen van werknemers, wordt volgens het VBO door de vakbonden onterecht als chantage beschouwd. 'Sinds de invoering van de welvaartsenveloppe in 2005 (!) is dat steeds het geval geweest. Tijdens het Interprofessioneel Akkoord (IPA) werden beide dossiers altijd samen besproken', stelt het VBO. Het verbond zegt de vakbonden te hebben aangeboden om de besprekingen over de welvaartsenveloppe en de loonnorm nu al op te starten.