Volgens Jean-Pierre Nyns van ACOD Post sprak CEO Koen Van Gerven dinsdag het personeel van bpost toe. 'Na deze communicatie is het duidelijk dat hij niet bereid is om constructief op de laatste waarschuwing van het gemeenschappelijk vakbondsfront in te gaan. Deze communicatie heeft de gemoederen bij het personeel alleen nog maar verhit', zegt Nyns.

De vakbondsman wijst enerzijds op het nijpend tekort aan personeel voor de postbedeling en anderzijds de dreiging van nieuwe besparingen. 'In tegenstelling tot wat Van Gerven ooit zelf beweerde -dat we het eindpunt van de besparingen hadden bereikt- kondigt hij toch nieuwe besparingen aan', zegt Nyns in het VRT-radiojournaal.

De stakingsbereidheid is volgens de bonden groot. 'Daarom dat het gemeenschappelijk vakbondsfront, in tegenstelling met haar intentie en op uitdrukkelijke vraag van alle personeelsleden, een actieplan opgesteld heeft om in staking te gaan tegen het beleid van Koen Van Gerven', aldus Nyns dinsdagavond.

De staking start op woensdag 7 november en duurt zeker tot 12 november, aldus Nyns.

Volgens Jean-Pierre Nyns van ACOD Post sprak CEO Koen Van Gerven dinsdag het personeel van bpost toe. 'Na deze communicatie is het duidelijk dat hij niet bereid is om constructief op de laatste waarschuwing van het gemeenschappelijk vakbondsfront in te gaan. Deze communicatie heeft de gemoederen bij het personeel alleen nog maar verhit', zegt Nyns. De vakbondsman wijst enerzijds op het nijpend tekort aan personeel voor de postbedeling en anderzijds de dreiging van nieuwe besparingen. 'In tegenstelling tot wat Van Gerven ooit zelf beweerde -dat we het eindpunt van de besparingen hadden bereikt- kondigt hij toch nieuwe besparingen aan', zegt Nyns in het VRT-radiojournaal. De stakingsbereidheid is volgens de bonden groot. 'Daarom dat het gemeenschappelijk vakbondsfront, in tegenstelling met haar intentie en op uitdrukkelijke vraag van alle personeelsleden, een actieplan opgesteld heeft om in staking te gaan tegen het beleid van Koen Van Gerven', aldus Nyns dinsdagavond. De staking start op woensdag 7 november en duurt zeker tot 12 november, aldus Nyns.