'De directie van X-air services heeft eindelijk nagedacht over de ontwikkeling van haar activiteiten in België en heeft vandaag haar businessplan aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, waardoor het aantal aangekondigde ontslagen van 65 naar 0 wordt teruggebracht. Een ongelofelijke bocht van 180 graden', aldus ACLVB. 'Wij hebben voortdurend gewezen op het potentieel van de luchtvrachtmarkt, zeker op de luchthaven van Luik, een dienstencentrum dat maar blijft groeien', beklemtoont de liberale vakbond.

De luchthaven van Luik trekt inderdaad steeds meer nieuwe klanten die nood hebben aan vliegtuigonderhoud zoals DHL, Alibaba en Amazon. Uiteindelijk zullen er negen vliegtuigen op de luchthaven van Luik blijven en niet vijf zoals eerder aangekondigd. 'Het was van essentieel belang dat X-air services zijn kansen op de luchthaven van Luik met beide handen zou grijpen (...) en voorrang zou geven aan de ontwikkeling van zijn activiteiten in België', voegt ACLVB nog toe.

Ook het onderhoudsproject op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs gaat nog door. Een tiental werknemers zou daarheen kunnen gaan op vrijwillige basis als het volume van de activiteiten in België niet voldoende blijkt te zijn. Vanaf 2022 komt er ook een volledige onderhoudslijn op de site van X-air services in Zaventem, wat ook mogelijkheden biedt om de activiteiten in Luik te ondersteunen.

Ten slotte wordt een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten om het collectief ontslag ongedaan te maken en onder meer het behoud van de werkgelegenheid te garanderen voor minstens achttien maanden.

'De directie van X-air services heeft eindelijk nagedacht over de ontwikkeling van haar activiteiten in België en heeft vandaag haar businessplan aan de vakbondsafgevaardigden voorgelegd, waardoor het aantal aangekondigde ontslagen van 65 naar 0 wordt teruggebracht. Een ongelofelijke bocht van 180 graden', aldus ACLVB. 'Wij hebben voortdurend gewezen op het potentieel van de luchtvrachtmarkt, zeker op de luchthaven van Luik, een dienstencentrum dat maar blijft groeien', beklemtoont de liberale vakbond. De luchthaven van Luik trekt inderdaad steeds meer nieuwe klanten die nood hebben aan vliegtuigonderhoud zoals DHL, Alibaba en Amazon. Uiteindelijk zullen er negen vliegtuigen op de luchthaven van Luik blijven en niet vijf zoals eerder aangekondigd. 'Het was van essentieel belang dat X-air services zijn kansen op de luchthaven van Luik met beide handen zou grijpen (...) en voorrang zou geven aan de ontwikkeling van zijn activiteiten in België', voegt ACLVB nog toe. Ook het onderhoudsproject op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs gaat nog door. Een tiental werknemers zou daarheen kunnen gaan op vrijwillige basis als het volume van de activiteiten in België niet voldoende blijkt te zijn. Vanaf 2022 komt er ook een volledige onderhoudslijn op de site van X-air services in Zaventem, wat ook mogelijkheden biedt om de activiteiten in Luik te ondersteunen. Ten slotte wordt een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten om het collectief ontslag ongedaan te maken en onder meer het behoud van de werkgelegenheid te garanderen voor minstens achttien maanden.