Sinds 1 september vallen bedrijven voor dit stelsel uit de boot wanneer ze niet tot de lijst van hard getroffen sectoren behoren of tijdens het tweede kwartaal niet minstens 20 procent tijdelijke werkloosheid inriepen.

En dat terwijl de nood om tijdelijke werkloosheid soepel te benutten hoog is, klinkt het bij de ondernemersorganisatie. Unizo vraagt ook een verlenging van de maatregel tot eind juni volgend jaar.

Sinds 1 september vallen bedrijven voor dit stelsel uit de boot wanneer ze niet tot de lijst van hard getroffen sectoren behoren of tijdens het tweede kwartaal niet minstens 20 procent tijdelijke werkloosheid inriepen. En dat terwijl de nood om tijdelijke werkloosheid soepel te benutten hoog is, klinkt het bij de ondernemersorganisatie. Unizo vraagt ook een verlenging van de maatregel tot eind juni volgend jaar.