Sinds 2016 ligt de groepswinst van KBC vrij stabiel rond 2,5 miljard euro. Dat is opmerkelijk, omdat in de periode 2016-2019 zowel de korte- als de langetermijnrente fors gedaald is. Een lage rente en een vlakke rentecurve zorgen ervoor dat een bank minder inkomsten kan boeken op de transformatie van spaardeposito's in kredieten.

Bij KBC zijn de netto rente-inkomsten vorig jaar evenwel gestegen met 2 procent tot 4,62 miljard euro. Dat dankt de bank vooral aan haar activiteiten in Tsjechië. Dat land maakt geen deel uit van de eurozone en voert een ander monetair beleid. In Tsjechië is de rente vorig jaar gestegen, waardoor KBC er een grotere marge kan nemen op zijn kredietverstrekking. Bovendien is de vraag naar kredieten er groter, omdat de economische ontwikkeling er sneller gaat dan in België.

De businessunit Tsjechië van KBC boekte vorig jaar 789 miljoen euro winst, een toename met meer dan 20 procent in vergelijking met de 654 miljoen euro uit 2018. België blijft het belangrijkste land voor KBC, maar de winst daalde er van 1,45 miljard in 2018 tot 1,34 miljard euro vorig jaar (-7%).

"Dat is het verschil tussen een land in de eurozone en een land buiten de eurozone", zei KBC-topman Johan Thijs op een persconferentie. Volgens hem drukte de lage rente de resultaten in België met 100 miljoen euro, terwijl het rente-effect in Tsjechië 200 miljoen euro positief bijdroeg aan de winst. "De geografische spreiding van onze activiteiten is voor KBC een belangrijk pluspunt gebleken", aldus Thijs.

Forse toename kredietkosten

Net zoals een rist andere banken in de Benelux (waaronder ING, ABN Amro en Rabobank) zag KBC zich genoodzaakt fors meer provisies voor slechte leningen te nemen. De problemen zitten vooral bij leningen aan ondernemingen. In België waren vijf kredietdossiers van bedrijven goed voor 107 miljoen euro kredietkosten. Omdat KBC, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, in 2019 nauwelijks nog provisies kon terugnemen in Ierland, steeg de krediet-kostenratio van de bank tot 0,12 procent.

Volgens Thijs is er niet alarmerends aan de hand. De kredietverliezen lagen de voorbije jaren immers op een historisch laag peil. "Nu zien we een normalisering van de economische situatie, en daar horen voor alle banken hogere kredietprovisies bij. Dramatisch is de situatie niet. De voorbije twintig jaar liepen de kredietkosten bij KBC gemiddeld op tot 0,42 procent. Daar zitten we nog ver onder. Ik verwacht voor dit jaar wel een verdere toename tot circa 0,20 procent."

KBC maakte deze morgen bekend dat het dividend stabiel blijft op 3,5 euro per aandeel. Om haar overtollige kapitaal op een indirecte manier uit te keren, gaat de bank maximaal 5,5 miljoen euro eigen aandelen inkopen en vernietigen. Op die manier wordt de winst per aandeel verhoogd. Tegen de huidige prijs gaat het om een inkoopprogramma ter waarde van 400 miljoen euro. Na die operatie zou de groep nog een kern-kapitaalratio van 15,7 procent overhouden, ruim boven de eigen doelstellingen. Eind vorig jaar bedroeg die buffer 16,1 procent.

Sinds 2016 ligt de groepswinst van KBC vrij stabiel rond 2,5 miljard euro. Dat is opmerkelijk, omdat in de periode 2016-2019 zowel de korte- als de langetermijnrente fors gedaald is. Een lage rente en een vlakke rentecurve zorgen ervoor dat een bank minder inkomsten kan boeken op de transformatie van spaardeposito's in kredieten.Bij KBC zijn de netto rente-inkomsten vorig jaar evenwel gestegen met 2 procent tot 4,62 miljard euro. Dat dankt de bank vooral aan haar activiteiten in Tsjechië. Dat land maakt geen deel uit van de eurozone en voert een ander monetair beleid. In Tsjechië is de rente vorig jaar gestegen, waardoor KBC er een grotere marge kan nemen op zijn kredietverstrekking. Bovendien is de vraag naar kredieten er groter, omdat de economische ontwikkeling er sneller gaat dan in België.De businessunit Tsjechië van KBC boekte vorig jaar 789 miljoen euro winst, een toename met meer dan 20 procent in vergelijking met de 654 miljoen euro uit 2018. België blijft het belangrijkste land voor KBC, maar de winst daalde er van 1,45 miljard in 2018 tot 1,34 miljard euro vorig jaar (-7%)."Dat is het verschil tussen een land in de eurozone en een land buiten de eurozone", zei KBC-topman Johan Thijs op een persconferentie. Volgens hem drukte de lage rente de resultaten in België met 100 miljoen euro, terwijl het rente-effect in Tsjechië 200 miljoen euro positief bijdroeg aan de winst. "De geografische spreiding van onze activiteiten is voor KBC een belangrijk pluspunt gebleken", aldus Thijs.Net zoals een rist andere banken in de Benelux (waaronder ING, ABN Amro en Rabobank) zag KBC zich genoodzaakt fors meer provisies voor slechte leningen te nemen. De problemen zitten vooral bij leningen aan ondernemingen. In België waren vijf kredietdossiers van bedrijven goed voor 107 miljoen euro kredietkosten. Omdat KBC, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, in 2019 nauwelijks nog provisies kon terugnemen in Ierland, steeg de krediet-kostenratio van de bank tot 0,12 procent.Volgens Thijs is er niet alarmerends aan de hand. De kredietverliezen lagen de voorbije jaren immers op een historisch laag peil. "Nu zien we een normalisering van de economische situatie, en daar horen voor alle banken hogere kredietprovisies bij. Dramatisch is de situatie niet. De voorbije twintig jaar liepen de kredietkosten bij KBC gemiddeld op tot 0,42 procent. Daar zitten we nog ver onder. Ik verwacht voor dit jaar wel een verdere toename tot circa 0,20 procent."KBC maakte deze morgen bekend dat het dividend stabiel blijft op 3,5 euro per aandeel. Om haar overtollige kapitaal op een indirecte manier uit te keren, gaat de bank maximaal 5,5 miljoen euro eigen aandelen inkopen en vernietigen. Op die manier wordt de winst per aandeel verhoogd. Tegen de huidige prijs gaat het om een inkoopprogramma ter waarde van 400 miljoen euro. Na die operatie zou de groep nog een kern-kapitaalratio van 15,7 procent overhouden, ruim boven de eigen doelstellingen. Eind vorig jaar bedroeg die buffer 16,1 procent.