De federale regering heeft dinsdagnacht een akkoord bereikt over de begroting en een reeks structurele maatregelen. De blikvanger is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Zo zou er dit jaar nog een verlaging van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 procent voor kmo's komen, terwijl het voor grote onde...

De federale regering heeft dinsdagnacht een akkoord bereikt over de begroting en een reeks structurele maatregelen. De blikvanger is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Zo zou er dit jaar nog een verlaging van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 procent voor kmo's komen, terwijl het voor grote ondernemingen wachten is tot 2018. Vanaf volgend jaar zouden de grote bedrijven geen 34 procent, maar wel 29 procent vennootschapsbelasting betalen.Voor Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek die meer dan 1500 bedrijven vertegenwoordigt, is de verlaging van de vennootschapsbelasting goed nieuws voor de talrijke kmo's in de transportsector. Ook de herinvoering van een proefperiode is volgens de federatie een prima zaak voor de bedrijven, vindt de beroepsvereniging. "TLV heeft in het verleden al gestreden voor het behoud van de proefperiode en pleit al sinds de afschaffing voor een herinvoering. Een herinvoering moet rechtstreekse aanwervingen in de bedrijven opnieuw bevorderen." Transport & Logistiek Vlaanderen betreurt dat het akkoord geen loonlastenverlaging voor de transportsector bevat, waar alle sociale partners al jaren voor pleiten. "In vergelijking met de bouwsector, waar het akkoord wel in lastenverlagingen voorziet, heeft het wegtransport evenzeer te lijden onder de internationale concurrentie", klinkt het bij de transportfederatie. Volgens TLV, die verwijst naar een Franse studie, zijn de loonkosten van de Belgische transporteur bij de hoogste in heel Europa.