Net zoals het eerste kwartaal vorig jaar gaat het om één van de grootste kwartaalstijgingen sinds 2008. Vooral bij de kleinste kmo's (minder dan 20 werknemers) is de groei erg mooi: 0,92 procent. Een stagnering tekent zich vooral op bij de grote kmo's (meer dan 50 werknemers): daar zien we geen groei in het eerste kwartaal, na een groei in de laatste twee kwartalen. Hierdoor klokt de kmo-jobindex van SD Worx af op 117,9 indexpunten. Dit betekent dat onze kmo's eind maart 17,9 procent meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.

Van alle regio's scoren Brusselse kmo's het hoogst op tewerkstellingsgroei.

Van alle regio's scoren Brusselse kmo's het hoogst op tewerkstellingsgroei. Brusselse kleine en middelgrote ondernemingen stelden 1,1 procent meer mensen tewerk dan in het kwartaal ervoor. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de stijging bij de kleinste kmo's (+1,2 procent). In Vlaanderen ligt de provincie Limburg (1,8 procent) aan kop, gevolgd door West-Vlaanderen (1,3 procent). Antwerpen zit in het midden met 0,8 procent. De kleinste tewerkstellingsgroei is vast te stellen in Vlaams-Brabant (0,3 procent). Wallonië kende een groei van 0,7 procent.

'De groei is sterker bij arbeiders dan bij bedienden. En sterker in de secundaire sector dan in de tertiaire. Hoewel voltijdse tewerkstelling de overhand heeft in effectieve tewerkstelling en in aanwervingsplannen, zien we in 2019 dat de tewerkstellingsgroei sterker is bij deeltijdse arbeid dan bij voltijdse. Een trend die ook de Nationale Bank opmerkt in haar jaarverslag. Opvallend is ook de lichte terugval in de bank-, verzekerings- of accountancysector en dit in alle gewesten', zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur adviseur kmo's bij SD Worx.

Net zoals het eerste kwartaal vorig jaar gaat het om één van de grootste kwartaalstijgingen sinds 2008. Vooral bij de kleinste kmo's (minder dan 20 werknemers) is de groei erg mooi: 0,92 procent. Een stagnering tekent zich vooral op bij de grote kmo's (meer dan 50 werknemers): daar zien we geen groei in het eerste kwartaal, na een groei in de laatste twee kwartalen. Hierdoor klokt de kmo-jobindex van SD Worx af op 117,9 indexpunten. Dit betekent dat onze kmo's eind maart 17,9 procent meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.Van alle regio's scoren Brusselse kmo's het hoogst op tewerkstellingsgroei. Brusselse kleine en middelgrote ondernemingen stelden 1,1 procent meer mensen tewerk dan in het kwartaal ervoor. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de stijging bij de kleinste kmo's (+1,2 procent). In Vlaanderen ligt de provincie Limburg (1,8 procent) aan kop, gevolgd door West-Vlaanderen (1,3 procent). Antwerpen zit in het midden met 0,8 procent. De kleinste tewerkstellingsgroei is vast te stellen in Vlaams-Brabant (0,3 procent). Wallonië kende een groei van 0,7 procent.'De groei is sterker bij arbeiders dan bij bedienden. En sterker in de secundaire sector dan in de tertiaire. Hoewel voltijdse tewerkstelling de overhand heeft in effectieve tewerkstelling en in aanwervingsplannen, zien we in 2019 dat de tewerkstellingsgroei sterker is bij deeltijdse arbeid dan bij voltijdse. Een trend die ook de Nationale Bank opmerkt in haar jaarverslag. Opvallend is ook de lichte terugval in de bank-, verzekerings- of accountancysector en dit in alle gewesten', zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur adviseur kmo's bij SD Worx.