Op maandag 20 april begint in de Gentse Volvo-fabriek een voorbereidende proefweek. "Met ongeveer de helft van onze 6500 werknemers zullen we een week lang testen of het mogelijk is alle coronarichtlijnen op de fabrieksvloer te respecteren", zegt woordvoerder Barbara Blomme. Voor die testweek doet Volvo Car Gent een beroep op vrijwilligers: medewerkers die zich comfortabel genoeg voelen om te komen werken, die niet ziek zijn geweest en ook geen zieke gezinsleden hebben. "We moeten daarvoor vertrouwen op het gezond verstand en de eerlijkheid van de medewerkers."
...

Op maandag 20 april begint in de Gentse Volvo-fabriek een voorbereidende proefweek. "Met ongeveer de helft van onze 6500 werknemers zullen we een week lang testen of het mogelijk is alle coronarichtlijnen op de fabrieksvloer te respecteren", zegt woordvoerder Barbara Blomme. Voor die testweek doet Volvo Car Gent een beroep op vrijwilligers: medewerkers die zich comfortabel genoeg voelen om te komen werken, die niet ziek zijn geweest en ook geen zieke gezinsleden hebben. "We moeten daarvoor vertrouwen op het gezond verstand en de eerlijkheid van de medewerkers."Dat zal ook het geval zijn na de testweek. Volvo heeft voorlopig geen plannen om, zoals sommige bedrijven doen, de lichaamstemperatuur van de werknemers aan de bedrijfspoort te meten. "Die methode bekijken wij nog intern. Wij volgen op dat gebied het advies van de experts."Vrijwilligers vinden voor de testweek was geen probleem. "Het aanbod was groter dan de vraag", zegt Blomme. "Misschien is dat niet onlogisch, na een lange periode van inactiviteit." Het zou ook kunnen dat het loonverlies begint te wegen, na meer dan vier weken technische werkloosheid, want de productie bij Volvo Car Gent ligt al sinds 17 maart stil.Sindsdien werden al verschillende heropstartdata gecommuniceerd en weer bijgesteld. Het bleek in de praktijk niet zo makkelijk de fabriek zo aan te passen dat alle hygiëne- en afstandsregels kunnen worden nageleefd. "Onze ingenieurs en andere betrokken diensten werken al weken aan de nodige aanpassingen", aldus Blomme. "Een aantal werkstations werd fysiek zo aangepast dat de social distancing kan worden gegarandeerd. Waar nodig werd daarvoor ook het takenpakket van de operatoren gewijzigd." Vooral bij de eindassemblage, waar mensen dichter bij elkaar werken, bestond daarover bezorgdheid, maar op dat gebied kan Blomme geruststellen. "De federale overheidsdienst WASO (Werk, Arbeid en Sociaal Overleg) is hier twee keer geweest. Die toonde zich tevreden over onze aanpassingen en wij hebben de bijkomende adviezen opgevolgd."Voor de testers maandag van start gaan, krijgen ze een uitgebreide briefing over de maatregelen. Er worden ook extra hygiënevoorzorgen genomen op de werkvloer. Zo wordt vaker schoongemaakt en krijgt ieder team een hygiënekit met handschoenen, alcoholgel en ontsmettingsmiddel. Verder worden er minder mensen toegelaten in het bedrijfsrestaurant, de kleedkamers en de toiletten.Van een volledige heropstart, met een productie van duizend auto's per dag, kan volgens Blomme pas sprake zijn wanneer blijkt dat ieder personeelslid veilig kan werken. "Dat kan ten vroegste vanaf 27 april, maar we willen ons vooral op geen datum vastpinnen, want het is voor iedereen moeilijk vooruit te kijken in deze tijden. Wij volgen van dag tot dag op wat de overheid doet, en we kijken vol spanning uit naar wat de Nationale Veiligheidsraad op 24 april zal beslissen. Als daar nieuwe richtlijnen worden ingevoerd in verband met de economische activiteit, dan zullen wij daar rekening mee houden."De vraag naar auto's blijkt tijdens de coronacrisis sterk te zijn teruggelopen. Is het dan wel zinvol om de productie volledig te hervatten? "Elke auto die wij produceren, is besteld", benadrukt Blomme. "Hier in Gent maken we onder meer de XC40, een compacte SUV die bijzonder goed verkoopt. Op dat gebied is er dus geen reden tot bezorgdheid."Jo De Mey van ABVV Metaal toont zich tevreden over de inspanningen van de directie van Volvo Car Gent. "De test zal uiteraard moeten uitwijzen of de veiligheid gegarandeerd is voor alle werknemers, in alle onderdelen van de ketting. Dat is onze voornaamste bezorgdheid."Aangezien de directie zich sterk maakt dat overal een anderhalve meter afstand kan worden gehouden, zijn mondmaskers in de fabriek voorlopig niet verplicht, tenzij de overheid daar binnenkort anders over beslist. "Wij houden de vinger aan de pols, en we hebben maskers besteld", zegt Blomme. Voor De Mey zijn die maskers welkom. "Baat het dragen ervan niet, dan schaadt het niet. Het feit dat mondmaskers beschikbaar zijn, geeft de medewerkers het gevoel dat de ongerustheid, die er bij sommigen toch is, serieuswordt genomen."Als uit de evaluatie van de test volgende week blijkt dat de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers in de fabriek kan worden gegarandeerd, dan kan er voor De Mey worden gesproken over een volledige heropstart. Al hangt dat volgens de vakbondsman ook nog van enkele andere voorwaarden af. "Kunnen de toeleveranciers alle noodzakelijke stukken leveren? En is er voldoende personeel beschikbaar? Wat bijvoorbeeld met werknemers die jonge kinderen hebben? Wie niet in een cruciale sector werkt, kan in principe niet rekenen op opvang op school.""De vraag is niet alleen of je in een autofabriek alle gezondheidsregels kunt respecteren, maar ook of je dan nog op een efficiënte manier auto's kunt bouwen. Een dashboard in een wagen plaatsen, dat doe je normaal met zijn twee personen, maar dan sta je letterlijk neus aan neus. Dat kan ook op een andere manier, maar dat is wel heel complex. Als het duurder wordt om een auto te maken dan wat hij opbrengt, dan vraag ik mij af welk autobedrijf nog in productie geïnteresseerd is."