Maandagmorgen maakte Trends bekend dat de auditeur van de Raad van State negatief is over de Interkabel-deal uit 2008. De zuivere intercommunales hadden in 2007 ook anderen moeten laten bieden op de 800.000 tv-abonnees van Interkabel - en niet enkel Telenet. Dat oordeelt het Hof van Justitie in Luxemburg. Uit twee verschillende bronnen werd bevestigd dat de auditeur van de Raad van State die redenering volgt. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de Interkabel-overeenkomst met Telenet wordt vernietigd.

"Dit is een zaak tussen de zuivere intercommunales en Belgacom. Telenet is geen rechtstreeks betrokken partij", reageert woordvoerster Evelyne Nieuwland met een voorbereide mededeling. "Het advies van de auditeur van de Raad van State is slechts een advies. Het debat is nog lang niet afgesloten. Er moeten nog verschillende procedurestappen worden ondernomen, zowel voor de Raad van State als voor de gewone rechtbanken."

"Een formeel en definitief resultaat zal er zeker niet zijn vóór 2017. Wij hebben sterke inhoudelijke argumenten tegen de aanspraken van Belgacom. Wij zijn ervan overtuigd dat we de klanten in het gebied van de zuivere intercommunales niet verliezen. In het slechtste geval wordt dit een discussie over de vraag of Belgacom recht heeft op een schadevergoeding. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de zuivere intercommunales. De conclusie dat Telenet een derde van zijn klanten kan verliezen, is niet alleen voorbarig maar ook onjuist."

Belgacom

Belgacom reageert dan weer op het argument van de intercommunales dat het terugdraaien van de contracten met Telenet onhaalbaar is. "Mocht dat zo zijn, wat wij betwisten, dan ondergraaft dat ook de verplichtingen die het Hof van Justitie oplegt. Het zou dan volstaan om een deal voldoende ingewikkeld te maken om te ontsnappen aan deze verplichtingen (waaronder de organisatie van een openbare marktbevraging, nvdr). Dat kan niet de bedoeling zijn", mailt Belgacom-woordvoerder Haroun Fenaux.

Maandagmorgen maakte Trends bekend dat de auditeur van de Raad van State negatief is over de Interkabel-deal uit 2008. De zuivere intercommunales hadden in 2007 ook anderen moeten laten bieden op de 800.000 tv-abonnees van Interkabel - en niet enkel Telenet. Dat oordeelt het Hof van Justitie in Luxemburg. Uit twee verschillende bronnen werd bevestigd dat de auditeur van de Raad van State die redenering volgt. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de Interkabel-overeenkomst met Telenet wordt vernietigd. "Dit is een zaak tussen de zuivere intercommunales en Belgacom. Telenet is geen rechtstreeks betrokken partij", reageert woordvoerster Evelyne Nieuwland met een voorbereide mededeling. "Het advies van de auditeur van de Raad van State is slechts een advies. Het debat is nog lang niet afgesloten. Er moeten nog verschillende procedurestappen worden ondernomen, zowel voor de Raad van State als voor de gewone rechtbanken." "Een formeel en definitief resultaat zal er zeker niet zijn vóór 2017. Wij hebben sterke inhoudelijke argumenten tegen de aanspraken van Belgacom. Wij zijn ervan overtuigd dat we de klanten in het gebied van de zuivere intercommunales niet verliezen. In het slechtste geval wordt dit een discussie over de vraag of Belgacom recht heeft op een schadevergoeding. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de zuivere intercommunales. De conclusie dat Telenet een derde van zijn klanten kan verliezen, is niet alleen voorbarig maar ook onjuist."BelgacomBelgacom reageert dan weer op het argument van de intercommunales dat het terugdraaien van de contracten met Telenet onhaalbaar is. "Mocht dat zo zijn, wat wij betwisten, dan ondergraaft dat ook de verplichtingen die het Hof van Justitie oplegt. Het zou dan volstaan om een deal voldoende ingewikkeld te maken om te ontsnappen aan deze verplichtingen (waaronder de organisatie van een openbare marktbevraging, nvdr). Dat kan niet de bedoeling zijn", mailt Belgacom-woordvoerder Haroun Fenaux.